English

Novosti

​Medjunarodni letnji program Benjamin Franklin 2016

Photo:

​Stejt department i Odeljenje za omladinske programe Biroa za obrazovanje i kulturu zajedno sa američkom Ambasadom u Beogradu sa zadovoljstvom objavljuje međunarodni letnji program za mlade lidere iz Evrope,​ ​koji će se održati od 25.​ ​juna do 23.​ ​jula 2016.​ ​godine.​ ​Program je dobio ime po legendarnom Američkom drzavniku i diplomati Benjaminu Franklinu,​ ​čiji život i karijera predstavljaju nadahnuće svima koji rade na ja​č​anju međunarodne saradnje.​ ​U današnje vreme Franklin bi se mogao nazvati prekookeanskim čovekom,​ ​čovekom koga su karijera,​ ​interesi i studije,​ ​više puta vodile preko Atlanskog okeana u cilju približavanja zajedničkih interesa.​ ​Danas,​ ​iako je prošlo 300 godina od Frenklinovog rođenja,​ ​njegov život inspirise mlade širom sveta.​ ​Kao diplomata i štampar iskoristio je moć diplomatije i medija da vidi kako Amerikanci i Evropljani vide jedni druge i ostatak sveta.

Ciljevi programa su:

1.razvijanje međunarodne saradnje

2.podsticanje ​saradnje između Američke i Evropske omladine iz različitih verskih,​ ​kulturnih i etničkih grupa

3.promovisanje zajedničkih interesa između Amerike i Evrope

4.razvijanje liderskih osobina među mladima

Četvoronedeljni letnji program će ugostiti 55 mladih lidera, od kojih je 45 mesta rezervisano za Evropske srednjoskolce, a preostalih 10 za Američke. Na programu će se diskutovati o globalnim pitanjima koja su od zajedničkog interesa, liderstvu, medijima, zajedničkom razvoju projekata, aktivnostima od javnog interesa, putovanjima u cilju obrazovanja, kao i u planiranju propratnih aktivnosti.

Mladi, uzrasta od 16 do 18 godina će imati jedinstvenu priliku da putem ove razmene u Sjedinjenim Američkim državama učestvuju u diskusijama i globalnim pitanjima koje se tiču kako evropske, tako i američke omladine. Program će biti usmeren na istraživanje pitanja kroz interaktivne aktivnosti i sticanje praktičnog iskustva. Učesnici će naučiti više o demokratiji, volonterizmu, načinu rešavanja konflikata i problema, veštini komunikacije, kritičkom razmišljanju, toleranciji, poštovanju različitosti, mladim liderima,​ ​o stvranju i izgradnji tima,​ ​i o značaju medija.​ ​Program će se takođe osvrnuti na slobodu izražavanja,​ ​prava i obaveze građana. Stipendisti će učestvovati u raznim aktivnostima poput obuka, radionica, lokalnim programima, putovanjima u cilju obrazovanja i drugim kulturnim manifestacijama.

Društvene aktivnosti unutra zajednice i smeštaj unutar američkih porodica će upotpuniti dozivljaj ​američke kulture tokom razmene.​ ​Po zavšetku programa stipendisti će prenositi stečeno znanje unutar svoje zadjednice, radeći kao mladi ambasadori, šireći svoje iskustvo u Američkom kutku, prostoru, i organizacijama za razmenu studenata.

Međunarodni letnji program će biti odrzan na Univerzitetu Wake Forest u Severnoj Karolini

Zainteresovani treba da imaju jak interes za učenje o diplomatiji, međunarodnim odnosima, ulozi medija u demokratiji i javnom interesu.​ ​Treba da pokažu interesovanje za zastupanje, komunikaciju, javnu raspravu i građansku aktivnost.​ ​Pored opštih uslova konkursa kandidati treba da poseduju lične osobine kao što su zrelost, fleksibilnost, otvorenost i prilagodljivost. Visok nivo znanja engleskog je neophodan uslov,​ ​kako bi stečeno znanje bilo prenešeno po povratku u matične zemlje.​ ​Od izabranih kandidata se očekuje da učestvuju u svim aktivnostima tokom programa, kao i po povratku. Pored svega navedenog učesnici treba da budu spremni da tokom boravka edukuju i informišu svoje američke prijatelje o kulturi,​ ​prilikama i načinu zivota u svojim zemljama.

Troškovi učesnika će biti pokriveni od strane Stejt departmenta, Odeljenja za omladinske programe Biroa za obrazovanje i kulturu i Američke ambasade u Beogradu.
Budući da su mnogi učesnici maloletna lica, obezbeđen je pratilac, između jednog ili dva evropska aerodroma do lokacije u US.

Od kandidata se očekuje da:

1.​ ​bude građanin/ka Republike Srbije i da poseduje važeći pasoš
2.​ ​ima od 16 do 18 godina,zaključno sa danom 01.07.2016.
3.​ ​bude član/ica jednog od 8 Američkih kutaka u Srbiji
4.​ ​izuzetno dobro govori engleski jezik
5.​ ​bude u obavezi da nakon završenog programa nastavi sa školovanjem u Srbiji u toku jeseni 2016.godine
6.​ ​pokaže veliki liderski potencijal, interesovanje za prekookeanske odnose i diplomatiju
7.​ ​bude zainteresovan/a za američku kulturu
8.​ ​ima visok nivo akademskih dostignuća što će potvrditi prilaganjem akademskih diploma, nagrada i preporuka nastavnika/ca (poslati sve kao dodatak prijavi)
9.​ ​se prethodno nije školovao/la ili putovao/la u Americi
10.​ ​poseduje zrelost, odgovornost, nezavisnost, sigurnost, otvorenost, tolerantnost i radoznalost.
11.​ ​ima želju da učestvuje u međunarodnom letnjem programu u cilju javnog interesa i obrazovanja
12.​ ​bude tolerantan/a i prilagodljiv/a u interakciji sa ostalim ​evropskim i ​američkim učesnicima

Pored ovih uslova, za prijavu na program potrebno je da se napišu dva kratka
​eseja na temu zašto mislite da ste idealan kandidat za ovaj program i da možete da se vratite u prošlost gde bi ste otišli i zašto! Pisma se šalju na imejl adresu​ ​benfranklin@usembassy.rs . Rok za prijavu je 5.mart 2016. godine.​ ​Nepotpune​ ​prijave i svi​ eseji​ ​koj​i​ se pošalju nakon isteka roka neće biti prihvaćen​i​​.​

22.02.2016


Strane