English

Novosti

Abstract writing workshop for non-native speakers of English

Photo:

Ova dvočasovna radionica na engleskom jeziku osmišljena je da pomogne unapređenju veština postdiplomaca i naučnih istraživača u pisanju apstrakta.

Apstrakt zauzima značajno mesto u prezentacijama, master radovima, doktorskim disertacijama, saopštenjima sa konferencija i dr. Kvalitet apstrakta može uticati na dalje interesovanje za vaše rad. Dr Jelena Rudić će vas uputiti na detalje koji će vam pomoći u pisanju kvalitetnog apstrakta, uključujući gramatiku i izbor efektnog naslova.

Učesnici mogu doneti nedovršene projekte na kojima trenutno rade kako bi na svom projektu vežbali pisanje apstrakta.

Dr Jelena Runić je profesor na Univerzitetu Džons Hopkins (SAD), gde na Institutu Pibodi rukovodi Programom engleskog kao stranog. Runić je prvo završila Junior Faculty Development Program na Univerzitetu u Indijani (SAD), na koji je otišla preko  Američkog saveta za međunarodno obrazovanje u Beogradu. Potom je doktorirala lingvistiku na Univerzitetu u Konektiketu (SAD). Oblasti istraživanja kojima se Runić bavi pripadaju i teorijskoj i primenjenoj lingvistici. U teorijskoj lingvistici bavi se morfosintaksom slovenskih, romanskih, balkanskih i istočnoazijskih jezika, proučavajući, između ostalog,  klitike, “nultne argumente” i određenost. Na području primenjene lingvistike bavi se gramatičkim greškama koje u pisanju prave studenti kojima engleski nije maternji jezik. Takođe se bavi kontrastivnom retorikom, izučavajući pisanje “o sebi” između Istoka i Zapada. Runić predaje govornicima kojima engleski nije maternji od 1995. godine u Srbiji i Sjednijenim Državama. Pored engleskog kao stranog, predavala je opštu lingvistiku, kao i rumunski, bosanski/hrvatski/srpski na Univerzitetu u Beogradu, Univerzitetu u Indijani i Univerzitetu u Konektiketu.

 

Američki kutak Beograd, Makedonska 22/I

Četvrtak, 8. jun 2017. u 18 časova

 

Molimo vas da svoje prisustvo potvrdite na beograd@americancorners.rs.

Biography: http://www.peabody.jhu.edu/conservatory/faculty/runic/

 

01.06.2017


Strane