English

Mesečni program

August 2014

      Printable version
  • 27.08.2014 Wed.
  • 12:00 - 14:00

   Vreme za igru!

   18:00 - 19:00

   Čas konverzacije

  • 28.08.2014 Thu.
  • 12:00 - 14:00

   Vreme za igru!

   16:00 - 17:30

   Kurs engleskog jezika za početnike sa Tijanom Matović

   17:30 - 19:00

   Priprema TOEFL-a

  • 29.08.2014 Fri.
  • 13:00 - 15:00

   Vreme je za film: National Parks Collection

   18:00 - 19:00

   Radionice foto kluba "Apolo"

Strane

Dodatne strane