English

Mesečni program

June 2014

      Printable version
  • 09.06.2014 Mon.
  • 09:00 - 16:30

   Trening iz oblasti socijalnih medija za zaposlene u AK

  • 18.06.2014 Wed.
  • 16:30 - 18:00

   Priprema za TOEFL sa Tijanom Matović

   18:00 - 19:00

   Čas konverzacije sa Ivanom Avdićem

  • 19.06.2014 Thu.
  • 16:00 - 17:30

   Kurs engleskog jezika za početnike sa Tijanom Matović

   18:00 - 19:00

   AC Fun Club - engleski za decu

  • 20.06.2014 Fri.
  • 11:00 - 14:00

   Vreme za igru - Nintendo Wii

   18:00 - 19:00

   Radionica foto-kluba "Apolo"

  • 23.06.2014 Mon.
  • 11:00 - 14:00

   Vreme za igru - Nintendo Wii

   16:00 - 18:00

   Vreme za film: Paranorman

   18:00 - 19:00

   AC Fun Club - engleski za decu

  • 24.06.2014 Tue.
  • 11:00 - 14:00

   Okrugli sto: prava deteta i rodna ravnopravnost (Kancelarija zaštitnika građana)

   17:00 - 18:00

   TED talks

  • 25.06.2014 Wed.
  • 16:00 - 17:30

   Priprema za TOEFL sa Tijanom Matović

   17:00 - 19:00

   Prezentacija "Ostvarenje sna" o preduzetništvu u USA

  • 26.06.2014 Thu.
  • 16:00 - 17:30

   Kurs engleskog jezika za početnike sa Tijanom Matović

   18:00 - 19:00

   AC Fun Club - engleski za decu

  • 27.06.2014 Fri.
  • 18:00 - 19:00

   Radionica foto-kluba "Apolo"

  • 30.06.2014 Mon.
  • 16:00 - 18:00

   Vreme za film: Hotel Transylvania

   18:00 - 19:00

   AC Fun Club - engleski za decu

Strane

Dodatne strane