English

Mesečni program

April 2014

      Printable version
  • 29.04.2014 Tue.
  • 17:15 - 18:30

   TED talks sa Sandrom Vesković.

  • 30.04.2014 Wed.
  • 13:30 - 15:00

   Vreme za film: Amerika pre Kolumba

   17:30 - 18:00

   Kurs poslovnog engleskog jezika sa Jasnom Jovanović.

   18:00 - 19:00

   Čas konverzacije sa Ivanom Avdićem.

Strane

Dodatne strane