English

O Novom Sadu

Novi Sad je glavni grad autonomne pokrajine Vojvodine i administrativni centar Južnobačkog okruga.  Grad se nalazi na granici Bačke i Srema, na obalama Dunava i kanala Dunav-Tisa-Dunav, okrenut prema severnim padinama Fruške gore.

 

Novi Sad je udaljen 70 kilometara od Beograda i povezan je međunarodnim autoputem sa Budimpeštom, Bečom, Beogradom, Atinom, Bukureštom i Istanbulom.


Novi Sad je drugi najveći grad u republici Srbiji. Grad je osnovan na levoj obali Dunava u 17. veku kada su ga naselili brojni trgovci i zanatlije. Grad je postepeno dobio na značaju i osnovao prve škole, gimnaziju 1810. godine, Biblioteku Matice srpske sa najstarijim Letopisom u Evropi koji se u štampi pojavio 1826. godine i Srpsko nacionalno pozorište 1861. godine.

 

Nakon Prvog svetskog rata Novi Sad postaje deo Srbije i Crne Gore. Danas u Novom Sadu živi oko 350.000 ljudi i on je politički, administrativni, ekonomski, kulturni i obrazovni centar Vojvodine.

 

Najupečatljiviji deo grada je Petrovaradinska tvrđava koja se nalazi na desnoj strani Dunava, nasuprot centru grada. Sagrađena je između 1692. i 1790. godine, prema planu francuskog arhitekte Sebastijana Vobana. Tvrđava se prostire na 112 hektara a podzemni prolazi, na četiri nivoa dugi su 16 kilometara. (Neki od prolaza navodno vode ispod Dunava).

 

Na tvrđavi se danas nalaze umetnički ateljei, deo Akademije umetnosti, muzeji i hotel. Sa tvrđave pruža se redivan pogled na grad. Na Na Petrovaradinskoj tvrđavi organizuju se brojna kulturna dešavanja– jedan od najvećih i najpopularnijih letnjih muzičkih festivala je EXIT, koji poseti oko 250 do 350 hiljada mladih ljudi.


U centru grada nalaze se zgrade različitih arhitektonskih stilova uljučujući gotski, barokni, secesionistički i neoklasični. Danas se u ovim zgradama uglavnom nalaze različite institucije, muzeji i galerije.

 

Novi Sad je jednostavno jedno istorijsko blago Evrope. Sličan grad je i Prag, glavni grad Češke republike, gde u sred starog grada gotovo da možete živeti.Strane