English

Back to Photo Galleries  

Vodič u svet računara za starije

Published on 23.04.2014

Program je namenjen penzionerima i starijima koji nikada nisu imali prilike da rade sa računarima ili imaju jako malo iskustva. Kurs ima za cilj njihovo osposobljavanje za osnovne komande u OS Windows, kao i da ih nauči da koriste internet, pretražuju, šalju mejlove, ali i koriste društvene mreže.

Strane

Dodatne strane