English

Novosti

Meet the USA: Nikola Tesla - „Čarobnjak iz Kolorado Springsa“

Photo:

Nikola Tesla - ,,Čarobnjak iz Kolorado Springsa"

U četvrtak 14. novembra u 18 časova godine idemo pričom do Kolorado Springsa gde ćemo se upoznati sa životom i delom srpskog naučnika i jednom od najvećih pronalazača u istoriji, Nikolom Teslom.
Videćemo kako je iz rodnog Smiljana, preko Beča, Budimipešte i Praga
stigao do Amerike i koji je njegov doprinos američkom društvu i svetskoj
nauci.

Nikola Tesla bio je jedan od izumitelja koji su obeležili zadnje decenije XIX i prve decenije XX veka u Sjedinjenim Američkim Državama. Shvatajući Teslu kao čoveka, shvatićemo i vreme u kojem je živeo.

08.11.2019


Strane