English

Novosti

Poslovni engleski u preduzetništvu

Photo:

četvrtak, 24. oktobra sa početkom u 18h započinje drugo u nizu predavanja programa  “Poslovni engleski jezik u preduzetništvu” pod nazivom: ''Engleski jezik kao lingua franca u poslovnom svetu''.

Tokom devet predviđenih susreta razgovaraćemo o značaju preduzetništva u američkom društvu i bavićemo se poslovnim engleskim jezikom kao važnim komunikativnim sredstvom u poslovnim situacijama. Posebnu pažnju ćemo posvetiti telefonskim i konferencijskim razgovorima; držanju prezentacija proizvoda i kompanija; postavljanju pitanja i iznošenju mišljenja na adekvatan način; uticaju kulturoloških razlika na uspeh poslovanja; i značaju malih/usputnih razgovora (small talk) u velikim poslovima. Program je zamišljen kao prilika da naučite nešto novo, podelite svoja iskustva sa nama i da unapredite svoje jezičke veštine. Program vodi naša dugogodišnja saradnica Dragana Gak.

Sesija I: Preduzetništvo u SAD

· Značaj preduzetništva u SAD

· Istaknuti preduzetnici, mladi preduzetnici, žene preduzetnice

· Poslovni engleski jezik – mesto jezika u preduzetništvu

· Kako opisati poslovni uspeh i neuspeh na engleskom jeziku

 

Sesija II: Engleski jezik kao lingua franca u poslovnom svetu

· Ko sve govori (poslovni) engleski danas?

· Global English, International English, English for …., or something else?

· Jezik kao sredstvo komunikacije u svakodnevnom poslu

· Engleski jezik u svakodnevnim poslovnim situacijama

· To be or not to be polite?

 

Napomena: Program se održava na engleskom jeziku.

Moderatorka: Dragana Gak

22.10.2019


Strane