English

Novosti

Američki lekari u Srbiji u Prvom svetskom ratu

Photo:

Američki kutak u sklopu programa Meet the USA vam predstavlja priču o američkim lekarima u Srbiji u Prvom svetskom ratu, njihovom humanitarnom radu i njegovom značaju.

Istorija medicine se često vezuje za istoriju ratovanja, pošto u
najtežim situacijama dolazi do najvećih proboja u medicinskim naukama.
Lekari u tim situacijama pokazuju svoj pun značaj i znanje, a ovo je baš
jedna takva priča.

Koliko su Sjedinjene Američke države značile Srbiji kao saveznik tokom
Velikog rata najbolje su pokazali lekari koji su svojim humanitarnim
radom spašavali srpske vojnike i civile, samim tim oni su sebe ugradili
u temelje postojanja srpske države i bili deo njenog modernog
stvaranja.

Vreme predavanja: Četvrtak, 10. oktobar. 2019. 18 časova

Moderator progama: dr Rastislav Stojsavljević

Predavač: dr med. Aleksandar Kobilarov


07.10.2019


Strane