English

Novosti

Prezentacije: Visa Diversity Lottery i Summer Work and Travel

Photo:

Pozivamo vas na prezentacije konzularnog odeljenja Ambasade SAD u Beogradu o programima: Diversity Lottery i Summer Work and Travel.
Izlaganju programa će prisustvovati konzul SAD kao i zaposleni u konzularnom odeljenju koje se bave samim programima. Prezentacije će se održati u petak, 4. oktobra 2019, od 17h (Work and Travel) i 18h (Green Card).

Program izdavanja vize raznolikosti, poznat i kao Lutrija Zelene karte (Green Card Lottery), program je lutrije vlade Sjedinjenih Država za dobijanje dozvole stalnog boravka unutar Sjedinjenih Država. Zakon o imigraciji iz 1990. godine uspostavio je trenutni i trajni program vize raznolikosti (DV).

Lutrijom upravlja državni kancelarija i sprovodi se prema Zakonu o imigraciji i državljanstvu (INA). On omogućava 50.000 imigranata godišnje i ima za cilj diverzifikaciju imigrantske populacije u Sjedinjenim Državama odabirom podnosilaca zahteva iz zemalja sa malim brojem imigranata u prethodnih pet godina. Od 2017. godine na lutriju se prijavi oko 20 miliona ljudi.

VAŽNO: DV-2021 postoji nekoliko novina, koje će imati uticaja kako na inicijalno prijavljivanje kao i na kasniju obradu viza u tom programu (najviše se tiče diskvalifikacije). 

Američki državljani mogu razgovarati sa konzulom ukoliko žele neku od usluga koju pruža konzulat pola sata pre prve prezentacije.

01.10.2019


Strane