English

Novosti

Prezentacija:" Kako loše upravljanje stvara siromaštvo i šta uraditi povodom toga".

Photo:

U četvrtak, 31. maja Dr Ben Curtis, istraživač u Nacionalnoj fondaciji za obrazovna istraživanja u Vekikoj Britaniji, održaće predavanje u kojem će istražiti o tome da li države postaju bogate jer imaju dobro upravljanje  ili da li te države imaju dobro upravljanje jer su bogate. Diskusija će se baviti zašto institucije i upravljanje postaju "loši", kako ometaju ljudski i ekonomski razvoj i koja istraživanja su nam pokazala kako dobiti bolje upravljanje. Koliko loše vladavine stvaraju siromaštvo i šta da se radi kako bi se dobilo bolje upravljanje.

29.05.2018


Strane

Dodatne strane