English

Novosti

Thrilling Thursdays: Harlem Renaissance

Photo:

Afro-amerikanci čine treću najveću etničku grupu u Americi.Došli su u Ameriku kao robovi,ali su polako postajali ravnopravni građani.Međutim, čak i danas je česta disriminacija.

Pridružite nam se na diskusiji i podizanju svesnosti o diskriminaciji.

26.11.2018


Strane

Dodatne strane