Srpski

News

Radionica "Žene u sportu"

Photo:
Predsednica udruženja građana Centar za afirmaciju žena u sportu iz Novog Sada, kokreatorka i koordinatorka kampanje „Zdravo buduća sportistkinjo“ i jedna od 16 žena iz čitavog sveta koje su 2018. godine učestvovale u U.S. Department of State Global Sports Mentoring Program – Empower women through sports održaće radionicu u Američkom kutku Subotica u petak 05.04.2019. sa početkom u 16h.

U radionici će biti govora o položaju žena u sportu, svojoj organizaciji i GSMP programu. Radionica je otvorena za sve, bez obzira na pol, a posebno će biti korisna onima koji učestvuju ili su učestvovali u sportu i obrazovanju (sportisti/kinje, treneri/ke, menadžeri/ke, donosioci/teljke odluka, sportski novinari/ke, profesori/ke fizičkog vaspitanja), studentima i studentkinjama sporta i fizičkog vaspitanja, žurnalistike, sociologije, prava, roditeljima čije se ćerke bave sportom i svima onima koje interesuje ravnopravno učešće žena u sportu, (ženska) ljudska prava i rodna ravnopravnost.
Radionica je na srpskom jeziku i ulaz je besplatan.
03.04.2019


Pages

More Pages