Srpski

News

Global Undergraduate Exchange Program 2021/22

Photo:
  • Novi rok za slanje prijava za Global UGRAD Program je 15. mart.

  • O kakvom je projektu reč i kome je namenjen?

Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD Program) je stipendija koju dodeljuje Kancelarija za obrazovanje i kulturu Stejt Departmenta, namenjena studentima osnovnih studija. Učesnici programa borave jedan semestar na akreditovanom četvorogodinjem fakultetu u SAD gde pohađaju predavanja i vežbe, polažu ispite za izabrane kurseve, ali ne dobijaju diplome ovih fakulteta (dobijaju transkript ocena). Od učesnika se, takođe, očekuje da se učestvuju u volonterskim aktivnostima i kulturnim dešavanjima putem kojih će predstaviti svoju zemlju i naučiti o Americi i domovinama ostalih studenata na razmeni.

Studenti koji u Srbiji apliciraju za Global UGRAD program moraju biti državljani Srbije i studenti univerziteta u Srbiji. Stipendije se dodeljuju isključivo studentima osnovnih studija, koji su završili minimum prvi semestar. Učesnici programa moraju da zadrže status studenta na svojim matičnim fakultetima, te da im po završetku Global UGRAD programa ostaje minimum jedan semestar do kraja studija. Kandidati treba da pokažu liderski potencijal kroz akademski uspeh, uključenost u društvene i vannastavne aktivnosti. Od kandidata se očekuje dobro znanje engleskog jezika.  Prednost imaju kandidati koji prethodno nisu boravili (uopšte ili na duže vreme) u SAD ili van svoje zemlje.

Posebno je važno napomenuti da program pruža uslove za potpuno jednako iskustvo studentima sa invaliditetom.  Amerika je 2020.godine obeležila postojanje akta kojim se osobama sa invaliditetom obezbeđuju jednaka prava i mogućnosti, i omogućava neometan pristup svim javnim ustanovama. Pored toga, univerziteti sarađuju sa orgnizacijom MIUSA (www.miusa.org ) koja pruža neophodnu savetodavnu podršku institucijama i pojedincima u procesu akademske razmene.  

  • Kakve mogućnosti pruža jedan ovakav i slični projekti?

Učešće u programu razmene je iskustvo koje obogaćuje samog učesnika, a posredno i zemlju, odnosno instituciju (školu, univrerzitet) koja je ugostila strane studente, kao i domovinu u koju učesnik razmene vraća donoseći nova iskustva.  Za mlade ljude, ovo predstavlja izlazak iz zone komfora, otvara novi svet, nova znanja, pomaže im da iskristališu planove za dalje obrazovanje i karijeru.  Kulturološki, svaki ovakav program je prilika da se privhate različitosti i poruše predrasude, kroz učenje o drugima i kroz predstavljanje svoje zemlje u internacionalnoj sredini, kakvi uistinu jesu univerziteti u Sjedninjenim Državama.

Zajednićko novoj generaciji lidera u najrazličitijim oblastima, širom sveta, jeste upravo iskustvo na programu razmene.

  • Na koji način može da se aplicira?

Konkurs za akademsku 2021-2022.godinu objavljem je na web sajtu Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji: https://rs.usembassy.gov/global-undergraduate-exchange-program-2021-22/ Ovde čete pronaći detaljnije informacije o uslovima koje zainteresovani kandidati treba da ispune, kao i link ka aplikacionom portalu, gde popunjavate prijavu i prilažete potrebnu dokumentaciju.

Konkurs za narednu akademsku godinu otvoren je do 15. marta 2021.

Ukoliko imate pitanja ili nedoumice u vezi sa programom ili popunjavanjem aplikacije, pisite na: BelgradeG-UGRAD@state.gov

  • Kakva su iskustva onih koji su već prošli kroz program?

Alumni Global UGRAD programa saglasni su da je semestar na univerzitetu u SAD veliko životno iskustvo, prilika da pohađate nastavu kod dobitnika Nobelove nagrade, slušate predavanja bivših predsednika, upoznate Baza Oldrina.  Mogućnost da projekte radite u laboratorijama koje ne zaostaju za onima u naučnim institutima, da imate neograničen pristup virtuelnim bibliotekama, da izaberete predmete koje ćete polagati. Kroz konsultacije sa profesorima i savetnicima za studente, mnogi su po prvi put čuli o oblastima u nauci koju studiraju i izabrali sebi smer nakon osnovnih studija. A najvažnije je što su stekli prijateljstva za ceo život, sa kolegama iz SAD i brojnih drugih zemalja, a zahvaljujući njima kao svojevrsnim ambasadorima Srbije, mnogi su posetili nasu zemlju, naučili poneku reč srpskog i u svojim sredinama menjaju stereotipe o Srbiji.

 

18.02.2021


Pages