Srpski

News

Jačanje kapaciteta preduzetnika / besplatni seminari

Photo:

Psihorelaks, psihološko savetovalište i psihorelaks.com edukacije, jeste projekat koji podržava Američka ambasada, te su ovi seminari besplatni. Moderatori su stručnjaci koji se preko deset godina bave određenom temom ili oni koji, pored dugogodišnje privatne prakse, ove teme razvijaju i kroz akademsku karijeru.

Radionice su besplatne, ali je PRIJAVA obavezna.

Raspored obuka u Američkom kutku, Makedonska 22/I:

22.1.2020. od 16.30 - 19.30 časova – Asertivnost
Nakon obuke učesnici će znati kako kako da primene asertivne tehnike, tehnike izbegavanja manipulacije u komunikaciji, tehnike upućivanja i primanja kritika i pohvala, tehnike za umanjenje treme i kako prepoznati i komunicirati sa teškim ljudima.

23.1.2020. od 16.30 - 19.30 časova – Upravljanje stresom
Svakodnevno se susrećemo sa situacijama i učestvujemo u događajima koji mogu
izazvati stres našeg organizma. Za doživljaj stresa je važna individualna, subjektivna
reakcija tela i duha na promenu, pa je stoga važno svesno tumačenje i shvatanje
stresnog stanja u kojem se osoba nalazi: šta sve spada u stres, upravljanje
emocijama u stresnim situacijama, tehnike prevazilaženja stresnih situacija,
upoznavanje tehnika opuštanja – uvežbavanje kratkih relaksacionih tehnika.

27.1.2020. od 14 - 17 časova – Motivacija za postignućem
Faktori motiva za postignućem, tehnike unapređenja motivacije, skala za merenje
opšteg motiva postignuća, postavljanje ciljeva, kako da emocije rade za nas i
emocionalna inteligencija, biće tema ove radionice.

PRIJAVA putem sajta je obavezna.

09.01.2020


Pages