Srpski

News

Pre-Intermediate English Course

Photo:

Američki kutak organizuje još jedan besplatan kurs engleskog jezika namenjen polaznicima starijim od 19 godina u cilju unapređenja kvalifikacija neophodnih na savremenom tržištu rada.

Ovaj kurs će početi krajem novembra, a časovi će se održavati utorkom i četvrtkom sa početkom u 18h.

Tokom prvih meseci kursa polaznici će utemeljiti znanje engleskog na nižem nivou a tokom preostalih meseci pohađati srednji nivo (B1). Kurs omogućava polaznicima samostalnu upotrebu jezika u najrazličitijim situacijama zastupljenim u svakodnevnom životu. Polaznici će značajno proširiti fond reči i temeljno razumeti i upotrebljavati široki spektar gramatičkih jedinica u govornoj i pisanoj formi. Iako su kursom obuhvaćene sve četiri integralne jezičke veštine (govor, pisanje, čitanje i slušanje), časovi ce biti orijentisani oko aktivne upotrebe jezika u govornim situacijama i postizanja fluentnosti predviđene nivoom B1.

Ono što se od vas traži je obavezno prisustvo (minimum 75%) i mogućnost da radite i van nastave, odnosno da ćete tokom 8 meseci imati vremena da redovno radite domaći i, ukoliko je potrebno, obnavljate materijale sa časa. Znate i sami da za napredovanje nije dovoljno učiti samo u učionici i da su i sami časovi efektniji ukoliko se radom pozabavite i sami kod kuće. 

Ono što možemo da vam obećamo je jako lep kurs (pre svega zbog činjenice da ćete imati odličan tempo i dovoljno vremena za temeljno usvajanje jezika), povremeni projekti i grupni rad. Naravno, neophodno je  vaše aktivno učešće na časovima. Iako ćemo što je više moguće vremena posvetiti konverzaciji, to ne znači da je kurs konverzacijski: gramatike i vežbanja će svakako biti
”, najavljuje profesorka Marija Golubović, koja će držati kurs.

Prijavljivanje za kurs je obavezno. U prijavnom obrascu, koji možete preuzeti ovde, potrebno je navesti ime, prezime, kontakt telefon, predznanje engleskog jezika, kao i razloge za pohađanje kursa. Takođe, neophodno je popuniti polje u kome se traži propratno pismo (personal statement) na engleskom jeziku dužine između 220-250 reči. Kompletno popunjen obrazac treba poslati na beograd@americancorners.rs. U naslovu mejla naznačiti “Pre-Intermediate English Course”.

Obrazac za prijavu je priložen uz ovu objavu. Nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Rok za prijavljivanje je 20. novembar.

Svi prijavljeni biće putem mejla obavešteni o učešću na kursu i ostalim detaljima.

13.11.2017


Pages