Srpski

News

Panel discussion: Domestic violence prevention

Photo:

Četvrtak, 23. mart 2017. godine
18.00 časova - 20.00 časova

Kancelarija za odnose sa javnošću i Međunarodni program za pružanje obuka i pomoći pri kriminalističkim istragama (ICITAP) Ambasade SAD, u saradnji sa Američkim kutkom, organizuju panel na temu “Sprečavanje nasilja u porodici”, 23. marta 2017. godine, u prostorijama Američkog kutka sa početkom u 18.00 časova. Cilj panela je da pokrene diskusiju i podigne svest o nasilju u porodici, da ponudi moguće odgovore na to kako reagovati na ovu vrstu nasilja i koji su postojeći mehanizmi koje možemo koristiti.


Naši panelisti će vas uputiti u izmene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici koji stupa na snagu 1.juna 2017.godine; objasniće zašto se ovaj vid nasilja javlja i kako mi kao građani možemo da pomognemo u rešavanju ovog problema i pružanju pomoći žrtvama.


Učesnici panela su:

Sanja Bukva, sudija Drugog osnovnog suda u Beogradu u porodičnim sporovima; član radne grupe za izradu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici

Gorjana Mirčić Čaluković, zamenik javnog tužica, Ministarsvo pravde Republike Srbije, Beograd; član radne grupe za izradu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici

Valentina Anđelković, Viši savetnik, Šef odseka za drugostepeni postupak i nadzor nad stručnim radom organa starateljstva u Odeljenju za upravno-nadzorne poslove u oblasti socijalne zaštite; član radne grupe za izradu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici

Dragana Vujinović, nevladina organizacija Autonomni ženski centar, voditeljica grupa samopomoći i konsultantkinja na SOS telefonu za žene žrtve nasilja

Jelena Tomković, Uprava kriminalističke policije, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Beograd

20.03.2017


Pages