Srpski

News

Prezentacija knjige: "Srbija i SAD: kratka istorija ekonomskih odnosa"

Photo:

Prezentacija knjige: "Srbija i SAD: kratka istorija ekonomskih odnosa"
Utorak, 14. mart u 18.00 časova // Tribinska sala Doma omladine Beograda

Mladen Obradović je penzioner Privredne komore Srbije, u kojoj je zadnjih desetak godina radio kao samostalni savetnik za saradnju sa SAD i Francusku, u sektoru ekonomskih odnosa sa inostarnastvom.
Čitavu radnu karijeru od 40 godina proveo je u oblasti teorije i prakse spoljne trgovine. Posle završenih studija na Pravnom fakultetu u Beogradu radio je u spoljnotrgovinskom preduzecu “Tekig-Invest”, zatim u Institutu za spoljnu trgovinu, u Jugobanci Udruženoj banci, da bi zadnjih 19 godina radio u Privrednoj komori Srbije.


Knjiga “Srbija i SAD: kratka istorija ekonomskih odnosa” govori o 135 godina razvoja bilateralnih ekonomskih odnosa izmedju dve, po mnogo cemu veoma različite zemlje. S  jedne strane to je Srbija, mala, balkanska zemlja, sa malim ekonomskim potencijalima, a sa druge strane to su SAD, jedna od najmoćnijih zemalja i ekonomskih sila sveta. Pa, i pored uspona i padova, ta saradnja traje od pocetka uspostavljanja diplomatskih i trgovinskih odnosa u 1881. godini, pa  sve do danas.

24.02.2017


Pages