English

Mesečni program

March 2020

      Printable version
  • 02.03.2020 Mon.
  • 18:00 - 19:00

   Konverzacijski klub ''Share America''

  • 03.03.2020 Tue.
  • 17:00 - 18:00

   Konverzacijski program TED talks

  • 04.03.2020 Wed.
  • 17:00 - 19:00

   American Road Show: program na kome će biti prikazan film koji će biti praćen diskusijom na engleskom jeziku.

  • 05.03.2020 Thu.
  • 18:00 - 20:00

   Program o ženskom preduzetništvu

  • 06.03.2020 Fri.
  • 17:00 - 19:00

   Radionica o medijskoj pismenosti

  • 09.03.2020 Mon.
  • 18:00 - 19:00

   Konverzacijski klub ''Share America''

  • 10.03.2020 Tue.
  • 17:00 - 18:00

   Konverzacijski program TED Talks

  • 11.03.2020 Wed.
  • 17:00 - 19:00

   American Road Show: program na kome će biti prikazan film koji će biti praćen diskusijom na engleskom jeziku.

  • 12.03.2020 Thu.
  • 18:00 - 20:00

   Program o ženskom preduzetništvu

  • 16.03.2020 Mon.
  • 18:00 - 19:00

   Konverzacijski klub ''Share America''

  • 17.03.2020 Tue.
  • 17:00 - 18:00

   Konverzacijski program TED Talks

  • 18.03.2020 Wed.
  • 17:00 - 19:00

   American Road Show: program na kome će biti prikazan film koji će biti praćen diskusijom na engleskom jeziku.

  • 19.03.2020 Thu.
  • 18:00 - 20:00

   Program o ženskom preduzetništvu

  • 23.03.2020 Mon.
  • 18:00 - 19:00

   Konverzacijski klub ''Share America''

  • 24.03.2020 Tue.
  • 17:00 - 18:00

   Konverzacijski program TED Talks

  • 25.03.2020 Wed.
  • 17:00 - 19:00

   American Road Show: program na kome će biti prikazan film koji će biti praćen diskusijom na engleskom jeziku.

  • 26.03.2020 Thu.
  • 18:00 - 20:00

   Program o ženskom preduzetništvu

  • 30.03.2020 Mon.
  • 18:00 - 19:00

   Konverzacijski klub ''Share America''

  • 31.03.2020 Tue.
  • 17:00 - 18:00

   Konverzacijski program TED Talks

Strane

Dodatne strane