English

Mesečni program

February 2019

      Printable version
  • 06.02.2019 Wed.
  • 17:00 - 19:00

   Program "Punom parom napred"

  • 07.02.2019 Thu.
  • 17:00 - 18:30

   Program baziran na nekom TED govoru

  • 08.02.2019 Fri.
  • 17:00 - 19:00

   American Road Show: program na kome će biti prikazan film koji će biti praćen diskusijom na engleskom jeziku.

  • 11.02.2019 Mon.
  • 17:00 - 18:15

   Konverzacijski klub ''Share America''

  • 12.02.2019 Tue.
  • 17:00 - 18:30

   Uvod u preduzetništvo

  • 13.02.2019 Wed.
  • 17:00 - 18:30

   Program "Punom parom napred"

  • 18.02.2019 Mon.
  • 17:00 - 18:15

   Konverzacijski klub ''Share America''

  • 19.02.2019 Tue.
  • 17:00 - 18:30

   Uvod u preduzetništvo

  • 20.02.2019 Wed.
  • 17:00 - 18:30

   Program "Punom parom napred"

  • 22.02.2019 Fri.
  • 17:00 - 19:00

   American Road Show: program na kome će biti prikazan film  koji će biti praćen diskusijom na engleskom jeziku.

  • 25.02.2019 Mon.
  • 17:00 - 18:14

   Konverzacijski klub ''Share America''

  • 26.02.2019 Tue.
  • 17:00 - 18:30

   Uvod u preduzetništvo

  • 27.02.2019 Wed.
  • 17:00 - 18:30

   Program "Punom parom napred"

Strane

Dodatne strane