English

Mesečni program

January 2019

      Printable version
  • 04.01.2019 Fri.
  • 17:00 - 19:30

   Projekcija filma ''Moj rođak Vini'' sa diskusijom na engleskom jeziku

  • 09.01.2019 Wed.
  • 17:00 - 19:00

   Program "Punom parom napred"

  • 11.01.2019 Fri.
  • 17:00 - 19:00

   American Road Show: program na kome će biti prikazan film ''The March on Washington for Jobs and Freedom'' koji će biti praćen diskusijom na engleskom jeziku.

  • 14.01.2019 Mon.
  • 17:30 - 18:45

   Konverzacijski klub ''Share America''

  • 15.01.2019 Tue.
  • 17:00 - 18:30

   Uvod u preduzetništvo

  • 16.01.2019 Wed.
  • 17:00 - 19:00

   Program "Punom parom napred"

  • 18.01.2019 Fri.
  • 17:00 - 19:00

   American Road Show: program na kome će biti prikazan film ''Gran Torino'' koji će biti praćen diskusijom na engleskom jeziku.

  • 21.01.2019 Mon.
  • 17:30 - 18:45

   Konverzacijski klub ''Share America''

  • 22.01.2019 Tue.
  • 17:00 - 18:30

   Uvod u preduzetništvo

  • 23.01.2019 Wed.
  • 17:00 - 19:00

   Program "Punom parom napred"

  • 25.01.2019 Fri.
  • 17:00 - 19:00

   American Road Show: program na kome će biti prikazan film ''Windtalkers'' koji će biti praćen diskusijom na engleskom jeziku.

  • 28.01.2019 Mon.
  • 17:30 - 18:45

   Konverzacijski klub ''Share America''

  • 29.01.2019 Tue.
  • 17:00 - 18:30

   Uvod u preduzetništvo

  • 30.01.2019 Wed.
  • 17:00 - 19:00

   Program "Punom parom napred"

Strane

Dodatne strane