English

Mesečni program

December 2018

      Printable version
  • 03.12.2018 Mon.
  • 17:30 - 18:45

   Konverzacijski klub ''Share America''

  • 04.12.2018 Tue.
  • 17:00 - 18:30

   Uvod u preduzetništvo

  • 05.12.2018 Wed.
  • 17:00 - 18:30

   Program "Punom parom napred"

  • 07.12.2018 Fri.
  • 17:00 - 19:00

   Projekcija filma sa diskusijom na engleskom jeziku

  • 10.12.2018 Mon.
  • 17:30 - 18:45

   Konverzacijski klub ''Share America''

  • 11.12.2018 Tue.
  • 17:00 - 18:30

   Uvod u preduzetništvo

  • 12.12.2018 Wed.
  • 17:00 - 18:30

   Program "Punom parom napred"

  • 14.12.2018 Fri.
  • 17:00 - 19:00

   American Road Show: program na kome će biti prikazan film koji će biti praćen diskusijom na engleskom jeziku.

  • 17.12.2018 Mon.
  • 17:30 - 18:45

   Konverzacijski klub ''Share America''

  • 18.12.2018 Tue.
  • 17:00 - 18:30

   Uvod u preduzetništvo

  • 20.12.2018 Thu.
  • 17:00 - 18:30

   Program "Punom parom napred"

  • 21.12.2018 Fri.
  • 17:00 - 19:00

   American Road Show: program na kome će biti prikazan film koji će biti praćen diskusijom na engleskom jeziku.

  • 24.12.2018 Mon.
  • 17:30 - 18:45

   Konverzacijski klub ''Share America''

  • 25.12.2018 Tue.
  • 17:00 - 18:30

   Uvod u preduzetništvo

  • 26.12.2018 Wed.
  • 17:00 - 18:30

   Program "Punom parom napred"

  • 28.12.2018 Fri.
  • 17:00 - 19:00

   American Road Show: program na kome će biti prikazan film koji će biti praćen diskusijom na engleskom jeziku.

Strane

Dodatne strane