English

Mesečni program

April 2018

      Printable version
  • 16.04.2018 Mon.
  • 16:00 - 17:15

   Poslovni engleski (A2 nivo). Predavač: Marija Veljković.

  • 17.04.2018 Tue.
  • 16:00 - 17:15

   Čas početnog engleskog. Predavač: Marija Veljković.

   17:30 - 18:45

   Poslovni engleski (A1/A2 nivo). Predavač: Marija Veljković.

  • 18.04.2018 Wed.
  • 09:00 - 11:00

   Čas poznavanja rada na računaru za penzionere. Predavači: Biljana Dodić i Tijana Dimitrijević

   14:00 - 15:30

   Čas engleskog jezika za polaznike programa BELL+ 2 (1. grupa)

   16:00 - 17:15

   Poslovni engleski (A2 nivo). Predavač: Marija Veljković.

  • 19.04.2018 Thu.
  • 13:30 - 15:00

   Čas engleskog jezika za polaznike programa BELL+ 2 (1. grupa)

   16:00 - 17:15

   Čas početnog engleskog. Predavač: Marija Veljković.

   17:30 - 18:45

   Poslovni engleski (A1/A2 nivo). Predavač: Marija Veljković.

  • 23.04.2018 Mon.
  • 16:00 - 17:15

   Poslovni engleski (A2 nivo). Predavač: Marija Veljković.

  • 24.04.2018 Tue.
  • 13:30 - 15:00

   Čas engleskog jezika za polaznike programa BELL+ 2 (1. grupa)

   16:00 - 17:15

   Čas početnog engleskog. Predavač: Marija Veljković.

   17:30 - 18:45

   Poslovni engleski (A1/A2 nivo). Predavač: Marija Veljković.

  • 25.04.2018 Wed.
  • 09:00 - 11:00

   Čas poznavanja rada na računaru za penzionere. Predavači: Biljana Dodić i Tijana Dimitrijević

   16:00 - 17:15

   Poslovni engleski (A2 nivo). Predavač: Marija Veljković.

  • 26.04.2018 Thu.
  • 13:30 - 15:00

   Čas engleskog jezika za polaznike programa BELL+ 2 (1. grupa)

   16:00 - 17:15

   Čas početnog engleskog. Predavač: Marija Veljković.

   17:30 - 18:45

   Poslovni engleski (A1/A2 nivo). Predavač: Marija Veljković.

  • 30.04.2018 Mon.
  • 16:00 - 17:15

   Poslovni engleski (A2 nivo). Predavač: Marija Veljković.

Strane

Dodatne strane