English

Mesečni program

July 2017

      Printable version
  • 03.07.2017 Mon.
  • 16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika-početni nivo A1 (2. grupa). Predavač: Marija Veljković  

   17:00 - 19:00

   Čas engleskog jezika: napredni nivo (C1). Predavač: Biljana Dodić 

   17:30 - 18:45

   Čas engleskog jezika-početni nivo A1 (1. grupa). Predavač: Marija Veljković

  • 04.07.2017 Tue.
  • 16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 18:45

   Čas poslovnog engleskog jezika: niži srednji nivo - A2. Predavač: Marija Veljković

  • 05.07.2017 Wed.
  • 14:00 - 16:00

   Čas poznavanja rada na računaru za penzionere. Predavači: Biljana Dodić i Tijana Dimitrijević

   16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika-početni nivo A1 (1. grupa). Predavač: Marija Veljković

   17:00 - 19:00

   Čas engleskog jezika: napredni nivo (C1). Predavač: Biljana Dodić 

   17:30 - 18:45

   Čas engleskog jezika-početni nivo A1 (2. grupa). Predavač: Marija Veljković

  • 06.07.2017 Thu.
  • 16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 18:45

   Business English class: Pre-Intermediate level - A2. Teacher: Marija Veljkovic

  • 07.07.2017 Fri.
  • 14:00 - 19:00

   Kurs veb-dizajna za osobe ženskog pola. Predavač: Slobodan Ljubić

    

  • 10.07.2017 Mon.
  • 16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika-početni nivo A1 (1. grupa). Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 18:45

   Čas engleskog jezika-početni nivo A1 (2. grupa). Predavač: Marija Veljković

  • 11.07.2017 Tue.
  • 16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 18:45

   Čas poslovnog engleskog jezika: niži srednji nivo - A2. Predavač: Marija Veljković

  • 12.07.2017 Wed.
  • 14:00 - 16:00

   Čas poznavanja rada na računaru za penzionere. Predavači: Biljana Dodić i Tijana Dimitrijević

   16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika-početni nivo A1 (1. grupa). Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 18:45

   Čas engleskog jezika-početni nivo A1 (2. grupa). Predavač: Marija Veljković

  • 13.07.2017 Thu.
  • 12:00 - 14:15

   Čas poznavanja rada na računaru. Predavač: Nebojša Antić

   16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 18:45

   Čas poslovnog engleskog jezika: niži srednji nivo - A2. Predavač: Marija Veljković

  • 14.07.2017 Fri.
  • 14:00 - 19:00

   Kurs veb-dizajna za osobe ženskog pola. Predavač: Slobodan Ljubić

   17:00 - 19:00

   Kreativna radionica ''Probudi svoju kreativnost''. Moderator: Nikolija Stankovic Tahiri.

  • 17.07.2017 Mon.
  • 16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika-početni nivo A1 (1. grupa). Predavač: Marija Veljković

   17:00 - 19:00

   Čas engleskog jezika: napredni nivo (C1). Predavač: Biljana Dodić 

   17:30 - 18:45

   Čas engleskog jezika-početni nivo A1 (2. grupa). Predavač: Marija Veljković

  • 18.07.2017 Tue.
  • 12:00 - 14:15

   Čas poznavanja rada na računaru. Predavač: Nebojša Antić

   16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 18:45

   Čas poslovnog engleskog jezika: niži srednji nivo - A2. Predavač: Marija Veljković

  • 19.07.2017 Wed.
  • 14:00 - 16:00

   Čas poznavanja rada na računaru za penzionere. Predavači: Biljana Dodić i Tijana Dimitrijević

   16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika-početni nivo A1 (1. grupa). Predavač: Marija Veljković

   17:00 - 19:00

   Čas engleskog jezika: napredni nivo (C1). Predavač: Biljana Dodić 

   17:30 - 18:45

   Čas engleskog jezika-početni nivo A1 (2. grupa). Predavač: Marija Veljković

  • 20.07.2017 Thu.
  • 12:00 - 14:15

   Čas poznavanja rada na računaru. Predavač: Nebojša Antić

   16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

  • 21.07.2017 Fri.
  • 14:00 - 19:00

   Kurs veb-dizajna za osobe ženskog pola. Predavač: Slobodan Ljubić

   17:00 - 19:00

   Kreativna radionica ''Probudi svoju kreativnost''. Moderator: Nikolija Stankovic Tahiri.

  • 24.07.2017 Mon.
  • 16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika-početni nivo A1 (1. grupa). Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 18:45

   Čas engleskog jezika-početni nivo A1 (2. grupa). Predavač: Marija Veljković

  • 25.07.2017 Tue.
  • 12:00 - 14:15

   Čas poznavanja rada na računaru. Predavač: Nebojša Antić

   16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 18:45

   Čas poslovnog engleskog jezika: niži srednji nivo - A2. Predavač: Marija Veljković

  • 26.07.2017 Wed.
  • 14:00 - 16:00

   Čas poznavanja rada na računaru za penzionere. Predavači: Biljana Dodić i Tijana Dimitrijević

   16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika-početni nivo A1 (1. grupa). Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 18:45

   Čas engleskog jezika-početni nivo A1 (2. grupa). Predavač: Marija Veljković

  • 27.07.2017 Thu.
  • 12:00 - 14:15

   Čas poznavanja rada na računaru. Predavač: Nebojša Antić

   16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 18:45

   Čas poslovnog engleskog jezika: niži srednji nivo - A2. Predavač: Marija Veljković

  • 28.07.2017 Fri.
  • 14:00 - 19:00

   Kurs veb-dizajna za osobe ženskog pola. Predavač: Slobodan Ljubić

   17:00 - 19:00

   Kreativna radionica ''Probudi svoju kreativnost''. Moderator: Nikolija Stankovic Tahiri.

  • 31.07.2017 Mon.
  • 16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika-početni nivo A1 (1. grupa). Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 18:45

   Čas engleskog jezika-početni nivo A1 (2. grupa). Predavač: Marija Veljković

Strane

Dodatne strane