English

Mesečni program

May 2017

      Printable version
  • 08.05.2017 Mon.
  • 10:00 - 13:00

   Radionica: Preduzetništvo za žene

   16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika-početni nivo A1 (1. grupa). Predavač: Marija Veljković

   17:00 - 19:00

   Čas engleskog jezika: napredni nivo (C1). Predavač: Biljana Dodić

   17:30 - 18:45

   Čas engleskog jezika-početni nivo A1 (2. grupa). Predavač: Marija Veljković

  • 09.05.2017 Tue.
  • 12:00 - 14:15

   Čas poznavanja rada na računaru. Predavač: Nebojša Antić

   16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 19:00

   Predavanje Majkla Ujehare "SAD i OEBS"

   17:30 - 18:45

   Čas poslovnog engleskog jezika: niži srednji nivo - A2. Predavač: Marija Veljković

  • 10.05.2017 Wed.
  • 14:00 - 16:00

   Čas poznavanja rada na računaru za penzionere. Predavači: Biljana Dodić i Tijana Dimitrijević

   16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika-početni nivo A1 (1. grupa). Predavač: Marija Veljković

   17:00 - 19:00

   Čas engleskog jezika: napredni nivo (C1). Predavač: Biljana Dodić

   17:30 - 18:45

   Čas engleskog jezika-početni nivo A1 (2. grupa). Predavač: Marija Veljković

  • 11.05.2017 Thu.
  • 12:00 - 14:15

   Čas poznavanja rada na računaru. Predavač: Nebojša Antić

   16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 18:45

   Čas poslovnog engleskog jezika: niži srednji nivo - A2. Predavač: Marija Veljković

  • 12.05.2017 Fri.
  • 12:00 - 14:15

   Čas poznavanja rada na računaru. Predavač: Nebojša Antić

  • 15.05.2017 Mon.
  • 16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika-početni nivo A1 (1. grupa). Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 18:45

   Čas engleskog jezika-početni nivo A1 (2. grupa). Predavač: Marija Veljković

  • 17.05.2017 Wed.
  • 09:00 - 13:00

   Kurs veb-dizajna za osobe ženskog pola. Predavač: Slobodan Ljubić

   13:00 - 15:00

   Čas poznavanja rada na računaru za penzionere. Predavači: Biljana Dodić i Tijana Dimitrijević

   16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika-početni nivo A1 (1. grupa). Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 18:45

   Čas engleskog jezika-početni nivo A1 (2. grupa). Predavač: Marija Veljković

  • 18.05.2017 Thu.
  • 12:00 - 14:14

   Čas poznavanja rada na računaru. Predavač: Nebojša Antić

   16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

   17:00 - 19:00


   Radionica digitalne umetnosti

   17:30 - 18:45

   Čas poslovnog engleskog jezika: niži srednji nivo - A2. Predavač: Marija Veljković

  • 19.05.2017 Fri.
  • 12:00 - 14:00

   Čas poznavanja rada na računaru za penzionere. Predavači: Biljana Dodić i Tijana Dimitrijević

  • 22.05.2017 Mon.
  • 09:00 - 13:00

   Kurs veb-dizajna za osobe ženskog pola. Predavač: Slobodan Ljubić

   16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika-početni nivo A1 (1. grupa). Predavač: Marija Veljković

   17:00 - 19:00

   Čas engleskog jezika: napredni nivo (C1). Predavač: Biljana Dodić

   17:30 - 18:45

   Čas engleskog jezika-početni nivo A1 (2. grupa). Predavač: Marija Veljković

  • 23.05.2017 Tue.
  • 12:00 - 14:15

   Čas poznavanja rada na računaru. Predavač: Nebojša Antić

   16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 18:45

   Čas poslovnog engleskog jezika: niži srednji nivo - A2. Predavač: Marija Veljković

  • 24.05.2017 Wed.
  • 09:00 - 13:00

   Kurs veb-dizajna za osobe ženskog pola. Predavač: Slobodan Ljubić

   14:00 - 16:00

   Čas poznavanja rada na računaru za penzionere. Predavači: Biljana Dodić i Tijana Dimitrijević

   16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika-početni nivo A1 (1. grupa). Predavač: Marija Veljković

   17:00 - 19:00

   Čas engleskog jezika: napredni nivo (C1). Predavač: Biljana Dodić

   17:30 - 18:45

   Čas engleskog jezika-početni nivo A1 (2. grupa). Predavač: Marija Veljković

  • 25.05.2017 Thu.
  • 12:00 - 14:15

   Čas poznavanja rada na računaru. Predavač: Nebojša Antić

   16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 18:45

   Čas poslovnog engleskog jezika: niži srednji nivo - A2. Predavač: Marija Veljković

  • 26.05.2017 Fri.
  • 16:00 - 18:00

   Kreativna radionica ''Probudi svoju kreativnost''. Moderator: Nikolija Stankovic Tahiri.

   18:00 - 19:00

   Sastanak kluba ''Health and Fitness''

  • 29.05.2017 Mon.
  • 09:00 - 13:00

   Kurs veb-dizajna za osobe ženskog pola. Predavač: Slobodan Ljubić

   16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika-početni nivo A1 (1. grupa). Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 18:45

   Čas engleskog jezika-početni nivo A1 (2. grupa). Predavač: Marija Veljković

  • 30.05.2017 Tue.
  • 12:00 - 14:15

   Čas poznavanja rada na računaru. Predavač: Nebojša Antić

   16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 18:45

   Čas poslovnog engleskog jezika: niži srednji nivo - A2. Predavač: Marija Veljković

  • 31.05.2017 Wed.
  • 09:00 - 13:00

   Kurs veb-dizajna za osobe ženskog pola. Predavač: Slobodan Ljubić

   13:00 - 15:00

   Čas poznavanja rada na računaru za penzionere. Predavači: Biljana Dodić i Tijana Dimitrijević

   16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika-početni nivo A1 (1. grupa). Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 18:45

   Čas engleskog jezika-početni nivo A1 (2. grupa). Predavač: Marija Veljković

Strane

Dodatne strane