English

Mesečni program

April 2017

      Printable version
  • 03.04.2017 Mon.
  • 16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika-početni nivo A1 (1. grupa). Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 18:45

   Čas engleskog jezika-početni nivo A1 (2. grupa). Predavač: Marija Veljković

  • 04.04.2017 Tue.
  • 12:00 - 14:15

   Čas poznavanja rada na računaru. Predavač: Nebojša Antić

   16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 18:45

   Čas poslovnog engleskog jezika: niži srednji nivo - A2. Predavač: Marija Veljković

  • 05.04.2017 Wed.
  • 12:00 - 14:00

   Čas poznavanja rada na računaru za penzionere. Predavači: Biljana Dodić i Tijana Dimitrijević

   16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika-početni nivo A1 (1. grupa). Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 18:45

   Čas engleskog jezika-početni nivo A1 (2. grupa). Predavač: Marija Veljković

    

  • 06.04.2017 Thu.
  • 12:00 - 14:15

   Čas poznavanja rada na računaru. Predavač: Nebojša Antić

   16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

   17:00 - 19:00

   Radionica digitalne umetnosti

   17:30 - 18:45

   Čas poslovnog engleskog jezika: niži srednji nivo - A2. Predavač: Marija Veljković

  • 07.04.2017 Fri.
  • 12:00 - 14:00

   Radionica za osnovce o toleranciji i različitosti

  • 10.04.2017 Mon.
  • 16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika-početni nivo A1 (1. grupa). Predavač: Marija Veljković

   17:00 - 19:00

   Čas engleskog jezika: napredni nivo (C1). Predavač: Biljana Dodić

   17:30 - 18:45

   Čas engleskog jezika-početni nivo A1 (2. grupa). Predavač: Marija Veljković

  • 11.04.2017 Tue.
  • 12:00 - 14:15

   Čas poznavanja rada na računaru. Predavač: Nebojša Antić

    

   16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 18:45

   Čas poslovnog engleskog jezika: niži srednji nivo - A2. Predavač: Marija Veljković

  • 12.04.2017 Wed.
  • 12:00 - 14:00

   Čas poznavanja rada na računaru za penzionere. Predavači: Biljana Dodić i Tijana Dimitrijević

   16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika-početni nivo A1 (1. grupa). Predavač: Marija Veljković

   17:00 - 19:00

   Čas engleskog jezika: napredni nivo (C1). Predavač: Biljana Dodić

   17:30 - 18:45

   Čas engleskog jezika-početni nivo A1 (2. grupa). Predavač: Marija Veljković

  • 13.04.2017 Thu.
  • 12:00 - 14:15

   Čas poznavanja rada na računaru. Predavač: Nebojša Antić

   16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

   17:00 - 19:00

   Kreativna radionica ''Probudi svoju kreativnost''. Moderator: Nikolija Stankovic Tahiri.

   17:30 - 18:45

   Čas poslovnog engleskog jezika: niži srednji nivo - A2. Predavač: Marija Veljković

  • 18.04.2017 Tue.
  • 12:00 - 14:15

   Čas poznavanja rada na računaru. Predavač: Nebojša Antić

   16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 18:45

   Čas poslovnog engleskog jezika: niži srednji nivo - A2. Predavač: Marija Veljković

  • 19.04.2017 Wed.
  • 12:00 - 14:00

   Čas poznavanja rada na računaru za penzionere. Predavači: Biljana Dodić i Tijana Dimitrijević

   16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika-početni nivo A1 (1. grupa). Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 18:45

   Čas engleskog jezika-početni nivo A1 (2. grupa). Predavač: Marija Veljković

  • 20.04.2017 Thu.
  • 12:00 - 14:15

   Čas poznavanja rada na računaru. Predavač: Nebojša Antić

   16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

   17:00 - 19:00

   Radionica digitalne umetnosti

   17:30 - 18:45

   Čas poslovnog engleskog jezika: niži srednji nivo - A2. Predavač: Marija Veljković

  • 21.04.2017 Fri.
  • 12:00 - 14:00

   Čas poznavanja rada na računaru za penzionere. Predavači: Biljana Dodić i Tijana Dimitrijević

  • 24.04.2017 Mon.
  • 16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika-početni nivo A1 (1. grupa). Predavač: Marija Veljković

   17:00 - 19:00

   Čas engleskog jezika: napredni nivo (C1). Predavač: Biljana Dodić

   17:30 - 18:44

   Čas engleskog jezika-početni nivo A1 (2. grupa). Predavač: Marija Veljković

  • 25.04.2017 Tue.
  • 12:00 - 14:15

   Čas poznavanja rada na računaru. Predavač: Nebojša Antić

   16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

   17:00 - 19:00

   Projekcija dokumentarnog filma ''Neprijatna istina''

   17:30 - 18:45

   Čas poslovnog engleskog jezika: niži srednji nivo - A2. Predavač: Marija Veljković

  • 26.04.2017 Wed.
  • 12:00 - 14:00

   Čas poznavanja rada na računaru za penzionere. Predavači: Biljana Dodić i Tijana Dimitrijević

   16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika-početni nivo A1 (1. grupa). Predavač: Marija Veljković

   17:00 - 19:00

   Čas engleskog jezika: napredni nivo (C1). Predavač: Biljana Dodić

   17:30 - 18:45

   Čas engleskog jezika-početni nivo A1 (2. grupa). Predavač: Marija Veljković

  • 27.04.2017 Thu.
  • 12:00 - 14:15

   Čas poznavanja rada na računaru. Predavač: Nebojša Antić

   16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 18:45

   Čas poslovnog engleskog jezika: niži srednji nivo - A2. Predavač: Marija Veljković

  • 28.04.2017 Fri.
  • 16:00 - 18:00

   Kreativna radionica ''Probudi svoju kreativnost''. Moderator: Nikolija Stankovic Tahiri.

   18:00 - 19:00

   Sastanak kluba ''Health and Fitness''

Strane

Dodatne strane