English

Mesečni program

March 2017

      Printable version
  • 01.03.2017 Wed.
  • 14:00 - 15:15

   Čas poznavanja rada na računaru za penzionere.

   16:00 - 17:15

   Čas poslovnog engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

   17:00 - 19:00

   Čas engleskog jezika: napredni nivo (C1). Predavač: Biljana Dodić

   19:30 - 18:45

   Čas poslovnog engleskog jezika: niži srednji nivo - A2. Predavač: Marija Veljković

  • 02.03.2017 Thu.
  • 17:00 - 19:00

   Kreativna radionica ''Probudi svoju kreativnost''. Moderator: Nikolija Stankovic Tahiri.

   17:00 - 18:30

   Dokumentarno popodne: "Jedna žena, jedan glas".

  • 03.03.2017 Fri.
  • 17:00 - 19:00

   Radionica o filmu. Moderator: Kerolan Danžu.

   17:00 - 19:00

   "Fitnes i zdravlje" klub

  • 06.03.2017 Mon.
  • 16:00 - 17:15

   Čas poslovnog engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

   17:00 - 19:00

   Projekcija dokumentarnog filma

   17:30 - 18:45

   Čas poslovnog engleskog jezika: niži srednji nivo - A2. Predavač: Marija Veljković

  • 07.03.2017 Tue.
  • 12:00 - 14:15

   Čas poznavanja rada na računaru. Predavač: Nebojša Antić

   17:00 - 18:30

   Čas engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

  • 08.03.2017 Wed.
  • 14:00 - 16:00

   Čas poznavanja rada na računaru za penzionere. Predavači: Biljana Dodić i Tijana Dimitrijević

   16:00 - 17:15

   Čas poslovnog engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 18:45

   Čas poslovnog engleskog jezika: niži srednji nivo - A2. Predavač: Marija Veljković

  • 09.03.2017 Thu.
  • 12:00 - 14:15

   Čas poznavanja rada na računaru. Predavač: Nebojša Antić

   17:00 - 19:00

   Radionica digitalne umetnosti

  • 10.03.2017 Fri.
  • 17:00 - 19:00

   Projekcija dokumentarnog filma sa diskusijom

  • 13.03.2017 Mon.
  • 16:00 - 17:15

   Čas poslovnog engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

   17:00 - 19:00

   Čas engleskog jezika: napredni nivo (C1). Predavač: Biljana Dodić

   17:30 - 18:45

   Čas poslovnog engleskog jezika: niži srednji nivo - A2. Predavač: Marija Veljković

  • 14.03.2017 Tue.
  • 12:00 - 14:15

   Čas poznavanja rada na računaru. Predavač: Nebojša Antić

   17:00 - 18:30

   Čas engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

  • 15.03.2017 Wed.
  • 14:00 - 16:00

   Čas poznavanja rada na računaru za penzionere. Predavači: Biljana Dodić i Tijana Dimitrijević

   16:00 - 17:30

   Čas poslovnog engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

   17:00 - 19:00

   Čas engleskog jezika: napredni nivo (C1). Predavač: Biljana Dodić

   17:30 - 18:45

   Čas poslovnog engleskog jezika: niži srednji nivo - A2. Predavač: Marija Veljković

  • 16.03.2017 Thu.
  • 12:00 - 14:15

   Čas poznavanja rada na računaru. Predavač: Nebojša Antić

   17:00 - 19:00

   Kreativna radionica ''Probudi svoju kreativnost''. Moderator: Nikolija Stankovic Tahiri.

  • 17.03.2017 Fri.
  • 18:00 - 19:00

   "Zdravlje i fitnes" klub

  • 20.03.2017 Mon.
  • 16:00 - 17:15

   Čas poslovnog engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 18:45

   Čas poslovnog engleskog jezika: niži srednji nivo - A2. Predavač: Marija Veljković

  • 21.03.2017 Tue.
  • 12:00 - 14:15

   Čas poznavanja rada na računaru. Predavač: Nebojša Antić

   17:00 - 18:30

   Čas engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

  • 22.03.2017 Wed.
  • 14:00 - 16:00

   Čas poznavanja rada na računaru za penzionere. Predavači: Biljana Dodić i Tijana Dimitrijević

   16:00 - 17:15

   Čas poslovnog engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 18:45

   Čas poslovnog engleskog jezika: niži srednji nivo - A2. Predavač: Marija Veljković

  • 23.03.2017 Thu.
  • 12:00 - 14:15

   Čas poznavanja rada na računaru. Predavač: Nebojša Antić

   17:00 - 19:00

   Radionice digitalne umetnosti

  • 24.03.2017 Fri.
  • 17:00 - 18:30

   Dokumentarno popodne, Biografija: Amelia Earhart

  • 27.03.2017 Mon.
  • 16:00 - 17:15

   Čas poslovnog engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

   17:00 - 19:00

   Čas engleskog jezika: napredni nivo (C1). Predavač: Biljana Dodić

   17:30 - 18:45

   Čas poslovnog engleskog jezika: niži srednji nivo - A2. Predavač: Marija Veljković

  • 28.03.2017 Tue.
  • 12:00 - 14:15

   Čas poznavanja rada na računaru. Predavač: Nebojša Antić

   17:00 - 18:30

   Čas engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

  • 29.03.2017 Wed.
  • 14:00 - 16:00

   Čas poznavanja rada na računaru za penzionere. Predavači: Biljana Dodić i Tijana Dimitrijević

   16:00 - 17:15

   Čas poslovnog engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

   17:00 - 19:00

   Čas engleskog jezika: napredni nivo (C1). Predavač: Biljana Dodić

   17:30 - 18:45

   Čas poslovnog engleskog jezika: niži srednji nivo - A2. Predavač: Marija Veljković

  • 30.03.2017 Thu.
  • 12:00 - 14:15

   Čas poznavanja rada na računaru. Predavač: Nebojša Antić

   17:00 - 19:00

   Kreativna radionica ''Probudi svoju kreativnost''. Moderator: Nikolija Stankovic Tahiri.

  • 31.03.2017 Fri.
  • 18:00 - 19:00

   "Fitnes i zdravlje" klub

Strane

Dodatne strane