English

Mesečni program

December 2016

      Printable version
  • 02.12.2016 Fri.
  • 17:00 - 19:00

   Radionica o filmu. Moderator: Kerolan Danžu

  • 05.12.2016 Mon.
  • 16:00 - 17:15

   Čas poslovnog engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

   17:00 - 19:00

   Čas engleskog jezika: napredni nivo (C1). Predavač: Biljana Dodić

   17:30 - 18:45

   Čas poslovnog engleskog jezika: niži srednji nivo - A2. Predavač: Marija Veljković

  • 06.12.2016 Tue.
  • 17:00 - 18:30

   Čas engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

  • 07.12.2016 Wed.
  • 14:00 - 16:00

   Čas poznavanja rada na računaru za penzionere. 

   16:00 - 17:15

   Čas poslovnog engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

   17:00 - 19:00

   Čas engleskog jezika: napredni nivo (C1). Predavač: Biljana Dodić

   17:30 - 18:45

   Čas poslovnog engleskog jezika: niži srednji nivo - A2. Predavač: Marija Veljković

  • 08.12.2016 Thu.
  • 17:00 - 18:30

   Čas engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

   17:00 - 19:00

   Kreativna radionica ''Probudi svoju kreativnost'': Moderatori: Biljana Dodic i Tijana Dimitrijevic.

  • 09.12.2016 Fri.
  • 16:00 - 17:15

   Čas poslovnog engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 18:45

   Čas poslovnog engleskog jezika: niži srednji nivo - A2. Predavač: Marija Veljković

  • 12.12.2016 Mon.
  • 16:00 - 17:15

   Čas poslovnog engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 18:45

   Čas poslovnog engleskog jezika: niži srednji nivo - A2. Predavač: Marija Veljković

  • 13.12.2016 Tue.
  • 17:00 - 18:30

   Čas engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

  • 14.12.2016 Wed.
  • 14:00 - 16:00

   Čas poznavanja rada na računaru za penzionere.

   16:00 - 17:15

   Čas poslovnog engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 18:45

   Čas poslovnog engleskog jezika: niži srednji nivo - A2. Predavač: Marija Veljković

  • 15.12.2016 Thu.
  • 17:00 - 18:30

   Čas engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

   17:00 - 18:30

   Radionice digitalne umetnosti

  • 16.12.2016 Fri.
  • 16:00 - 17:15

   Čas poslovnog engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

   17:00 - 19:00

   Radionica o filmu. Moderator: Kerolan Danžu.

   17:30 - 18:45

   Čas poslovnog engleskog jezika: niži srednji nivo - A2. Predavač: Marija Veljković

  • 17.12.2016 Sat.
  • 17:00 - 18:30

   Čas engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

  • 19.12.2016 Mon.
  • 16:00 - 17:15

   Čas poslovnog engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

   17:00 - 19:00

   Čas engleskog jezika: napredni nivo (C1). Predavač: Biljana Dodić

   17:30 - 18:45

   Čas poslovnog engleskog jezika: niži srednji nivo - A2. Predavač: Marija Veljković

  • 20.12.2016 Tue.
  • 17:00 - 18:30

   Čas engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

  • 21.12.2016 Wed.
  • 14:00 - 16:00

   Čas poznavanja rada na računaru za penzionere.

   16:00 - 17:15

   Čas poslovnog engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

   17:00 - 19:00

   Čas engleskog jezika: napredni nivo (C1). Predavač: Biljana Dodić

   17:30 - 18:45

   Čas poslovnog engleskog jezika: niži srednji nivo - A2. Predavač: Marija Veljković

  • 22.12.2016 Thu.
  • 17:00 - 18:30

   Čas engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

   17:00 - 19:00

   Kreativna radionica ''Probudi svoju kreativnost'': Moderatori: Biljana Dodic i Tijana Dimitrijevic.

  • 23.12.2016 Fri.
  • 16:00 - 17:15

   Čas poslovnog engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

   17:00 - 18:30

   Radionica za decu, tema: "Nova godina i Božić".

   17:30 - 18:45

   Čas poslovnog engleskog jezika: niži srednji nivo - A2. Predavač: Marija Veljković

  • 26.12.2016 Mon.
  • 16:00 - 17:15

   Čas poslovnog engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 18:45

   Čas poslovnog engleskog jezika: niži srednji nivo - A2. Predavač: Marija Veljković

  • 28.12.2016 Wed.
  • 14:00 - 16:00

   Čas poznavanja rada na računaru za penzionere.

   16:00 - 17:15

   Čas poslovnog engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 18:45

   Čas poslovnog engleskog jezika: niži srednji nivo - A2. Predavač: Marija Veljković

  • 29.12.2016 Thu.
  • 12:00 - 13:30

   Radionica za decu, tema: "Nova godina i Božić".

   17:00 - 18:30

   Radionice digitalne umetnosti.

  • 30.12.2016 Fri.
  • 17:00 - 18:30

   Projekcija filma.

Strane

Dodatne strane