English

Mesečni program

October 2016

      Printable version
  • 03.10.2016 Mon.
  • 16:00 - 17:15

   Čas poslovnog engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 18:45

   Čas poslovnog engleskog jezika: niži srednji nivo - A2. Predavač: Marija Veljković

  • 04.10.2016 Tue.
  • 17:00 - 18:30

   Čas engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

  • 05.10.2016 Wed.
  • 12:00 - 14:00

   Čas poznavanja rada na računaru za penzionere. Predavači: Biljana Dodić i Tijana Dimitrijević

   16:00 - 17:15

   Čas poslovnog engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 18:45

   Čas poslovnog engleskog jezika: niži srednji nivo - A2. Predavač: Marija Veljković

  • 06.10.2016 Thu.
  • 12:00 - 14:00

   Kreativna radionica ''Probudi svoju kreativnost'': Pravljenje zamka. Moderatori: Biljana Dodic i Tijana Dimitrijevic.

  • 07.10.2016 Fri.
  • 17:00 - 19:00

   Radionica o filmu. Moderator: Kerolan Danžu

  • 10.10.2016 Mon.
  • 16:00 - 17:15

   Čas poslovnog engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

   17:00 - 19:00

   Čas engleskog jezika: napredni nivo (C1). Predavač: Biljana Dodić

   17:30 - 18:45

   Čas poslovnog engleskog jezika: niži srednji nivo - A2. Predavač: Marija Veljković

  • 11.10.2016 Tue.
  • 17:00 - 18:30

   Čas engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

  • 12.10.2016 Wed.
  • 14:00 - 16:00

   Čas poznavanja rada na računaru za penzionere. Predavači: Biljana Dodić i Tijana Dimitrijević.

   16:00 - 17:15

   Čas poslovnog engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

   17:00 - 19:00

   Čas engleskog jezika: napredni nivo (C1). Predavač: Biljana Dodić

   17:30 - 18:45

   Čas poslovnog engleskog jezika: niži srednji nivo - A2. Predavač: Marija Veljković

  • 13.10.2016 Thu.
  • 17:00 - 19:00

   Kreativna radionica ''Probudi svoju kreativnost'': Pravljenje zamka. Moderator: Nikolija Stankovic Tahiri.

  • 14.10.2016 Fri.
  • 17:00 - 19:00

   Radionica o filmu. Moderator: Kerolan Danžu

  • 17.10.2016 Mon.
  • 16:00 - 17:15

   Čas poslovnog engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 18:45

   Čas poslovnog engleskog jezika: niži srednji nivo - A2. Predavač: Marija Veljković

  • 18.10.2016 Tue.
  • 17:00 - 18:30

   Čas engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

  • 19.10.2016 Wed.
  • 12:00 - 14:00

   Čas poznavanja rada na računaru za penzionere. Predavači: Biljana Dodić i Tijana Dimitrijević.

   16:00 - 17:15

   Čas poslovnog engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 18:45

   Čas poslovnog engleskog jezika: niži srednji nivo - A2. Predavač: Marija Veljković

  • 20.10.2016 Thu.
  • 12:00 - 14:00

   Kreativna radionica ''Probudi svoju kreativnost'': Moderatori: Biljana Dodic i Tijana Dimitrijevic.

  • 21.10.2016 Fri.
  • 17:00 - 19:00

   Radionica o filmu. Moderator: Kerolan Danžu

  • 24.10.2016 Mon.
  • 16:00 - 17:15

   Čas poslovnog engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

   17:00 - 19:00

   Čas engleskog jezika: napredni nivo (C1). Predavač: Biljana Dodić

   17:30 - 18:45

   Čas poslovnog engleskog jezika: niži srednji nivo - A2. Predavač: Marija Veljković

  • 25.10.2016 Tue.
  • 17:00 - 18:30

   Čas engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

  • 26.10.2016 Wed.
  • 14:00 - 16:00

   Čas poznavanja rada na računaru za penzionere. Predavači: Biljana Dodić i Tijana Dimitrijević.

    

   16:00 - 17:15

   Čas poslovnog engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

   17:00 - 19:00

   Čas engleskog jezika: napredni nivo (C1). Predavač: Biljana Dodić

    

   17:30 - 18:45

   Čas poslovnog engleskog jezika: niži srednji nivo - A2. Predavač: Marija Veljković

  • 27.10.2016 Thu.
  • 17:00 - 19:00

   Kreativna radionica ''Probudi svoju kreativnost''. Moderator: Nikolija Stankovic Tahiri.

  • 28.10.2016 Fri.
  • 17:00 - 19:00

   Radionica o filmu. Moderator: Kerolan Danžu

  • 31.10.2016 Mon.
  • 16:00 - 17:15

   Čas poslovnog engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 18:45

   Čas poslovnog engleskog jezika: niži srednji nivo - A2. Predavač: Marija Veljković

Strane

Dodatne strane