English

Mesečni program

May 2016

      Printable version




  • 04.05.2016 Wed.
  • 17:00 - 19:00

   Čas engleskog jezika: napredni nivo (C1). Predavač: Biljana Dodić

  • 05.05.2016 Thu.
  • 16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika: niži srednji nivo - A2. Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 18:45

   Čas engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

  • 06.05.2016 Fri.
  • 17:00 - 19:00

   Projekcija igranog filma

  • 09.05.2016 Mon.
  • 13:00 - 14:30

   Čas poznavanja rada na računaru. Predavač: Nebojša Antić

   16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika: srednji nivo (B1).Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 18:45

   Čas engleskog jezika-početni nivo A1. Predavač: Marija Veljković

  • 10.05.2016 Tue.
  • 16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika: niži srednji nivo - A2. Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 18:45

   Čas engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

  • 11.05.2016 Wed.
  • 12:00 - 14:00

   Predavanje: Priroda Aljaske i Montane. Predavači: američki marinci

   13:00 - 14:30

   Čas poznavanja rada na računaru. Predavač: Nebojša Antić

   16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika: srednji nivo (B1).Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 18:45

   Čas engleskog jezika-početni nivo A1. Predavač: Marija Veljković

  • 12.05.2016 Thu.
  • 16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika: niži srednji nivo - A2. Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 18:45

   Čas engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

  • 13.05.2016 Fri.
  • 17:00 - 19:00

   Projekcija dokumentarnog filma ''Uticaj čoveka na životnu sredinu'' sa diskusijom

  • 16.05.2016 Mon.
  • 13:00 - 14:30

   Čas poznavanja rada na računaru. Predavač: Nebojša Antić

   16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika: srednji nivo (B1).Predavač: Marija Veljković

   17:00 - 19:00

   Čas engleskog jezika: napredni nivo (C1). Predavač: Biljana Dodić

   17:30 - 18:45

   Čas engleskog jezika-početni nivo A1. Predavač: Marija Veljković

  • 17.05.2016 Tue.
  • 16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika: niži srednji nivo - A2. Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 18:45

   Čas engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

  • 18.05.2016 Wed.
  • 13:00 - 14:30

   Čas poznavanja rada na računaru. Predavač: Nebojša Antić

   16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika: srednji nivo (B1).Predavač: Marija Veljković

   17:00 - 19:00

   Čas engleskog jezika: napredni nivo (C1). Predavač: Biljana Dodić

   17:30 - 18:45

   Čas engleskog jezika-početni nivo A1. Predavač: Marija Veljković

  • 19.05.2016 Thu.
  • 16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika: niži srednji nivo - A2. Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 18:45

   Čas engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

  • 20.05.2016 Fri.
  • 17:00 - 19:00

   Radionica koju vode Dragan Dejanović i Marko Stamenkovic: digitalna umetnost, moderne tehnologije

  • 23.05.2016 Mon.
  • 13:00 - 14:30

   Čas poznavanja rada na računaru. Predavač: Nebojša Antić

   16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika: srednji nivo (B1).Predavač: Marija Veljković

    

   17:30 - 18:45

   Čas engleskog jezika-početni nivo A1. Predavač: Marija Veljković

  • 24.05.2016 Tue.
  • 16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika: niži srednji nivo - A2. Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 18:45

   Čas engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

  • 25.05.2016 Wed.
  • 13:00 - 14:30

   Čas poznavanja rada na računaru. Predavač: Nebojša Antić

   16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika: srednji nivo (B1).Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 18:45

   Čas engleskog jezika-početni nivo A1. Predavač: Marija Veljković

  • 26.05.2016 Thu.
  • 16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika: niži srednji nivo - A2. Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 18:45

   Čas engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

  • 27.05.2016 Fri.
  • 17:00 - 19:00

   Radionica koju vode Dragan Dejanović i Marko Stamenkovic: digitalna umetnost, moderne tehnologije

  • 30.05.2016 Mon.
  • 13:00 - 14:30

   Čas poznavanja rada na računaru. Predavač: Nebojša Antić

   16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika: srednji nivo (B1). Predavač: Marija Veljković

   17:00 - 19:00

   Čas engleskog jezika: napredni nivo (C1). Predavač: Biljana Dodić

   17:30 - 18:45

   Čas engleskog jezika-početni nivo A1. Predavač: Marija Veljković

    

  • 31.05.2016 Tue.
  • 16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika: niži srednji nivo - A2. Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 18:45

   Čas engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

Strane

Dodatne strane