English

Mesečni program

November 2015

      Printable version
  • 02.11.2015 Mon.
  • 17:00 - 19:00

   Čas engleskog jezika: viši-srednji nivo (B2). Predavač: Biljana Dodić

  • 03.11.2015 Tue.
  • 15:30 - 16:30

   Čas engleskog jezika-početni nivo A1. Predavač: Marija Veljković

   16:40 - 17:40

   Čas engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

   17:45 - 18:45

   Čas engleskog jezika: niži srednji nivo-A2. Predavač: Marija Veljković

  • 04.11.2015 Wed.
  • 17:00 - 19:00

   Čas engleskog jezika: viši-srednji nivo (B2). Predavač: Biljana Dodić

  • 05.11.2015 Thu.
  • 15:30 - 16:30

   Čas engleskog jezika-početni nivo A1. Predavač: Marija Veljković

   16:40 - 17:40

   Čas engleskog jezika: osnovni nivo -A1/A2. Predavač: Marija Veljković

   17:45 - 18:45

   Čas engleskog jezika: niži srednji nivo-A2. Predavač: Marija Veljković

  • 06.11.2015 Fri.
  • 12:00 - 14:00

   Razgovor i kultura: Radionica sa izvornim govornikom engleskog jezika Patrikom MekGratom, profesorom engleskog jezika.

  • 09.11.2015 Mon.
  • 12:00 - 13:00

   Čas poznavanja rada na računaru za penzionere. Predavači: Biljana Dodić i Nikolija Stanković Tahiri.

  • 10.11.2015 Tue.
  • 15:30 - 16:30

   Čas engleskog jezika-početni nivo A1. Predavač: Marija Veljković

   16:40 - 17:40

   Čas engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

   17:45 - 18:45

   Čas engleskog jezika: niži srednji nivo-A2. Predavač: Marija Veljković

  • 12.11.2015 Thu.
  • 15:30 - 16:30

   Čas engleskog jezika-početni nivo A1. Predavač: Marija Veljković

   16:40 - 17:40

   Čas engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

   17:45 - 18:45

   Čas engleskog jezika: niži srednji nivo-A2. Predavač: Marija Veljković

  • 13.11.2015 Fri.
  • 17:00 - 19:00

   Projekcija filma.

  • 16.11.2015 Mon.
  • 17:00 - 19:00

   Čas engleskog jezika: viši-srednji nivo (B2). Predavač: Biljana Dodić

  • 17.11.2015 Tue.
  • 15:30 - 16:30

   Čas engleskog jezika-početni nivo A1. Predavač: Marija Veljković

   16:40 - 17:40

   Čas engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

   17:45 - 18:45

   Čas engleskog jezika: niži srednji nivo-A2. Predavač: Marija Veljković

  • 18.11.2015 Wed.
  • 17:00 - 19:00

   Čas engleskog jezika: viši-srednji nivo (B2). Predavač: Biljana Dodić

  • 19.11.2015 Thu.
  • 15:30 - 16:30

   Čas engleskog jezika-početni nivo A1. Predavač: Marija Veljković

   16:40 - 17:40

   Čas engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

   17:45 - 18:45

   Čas engleskog jezika: niži srednji nivo-A2. Predavač: Marija Veljković

  • 20.11.2015 Fri.
  • 17:00 - 19:00

   Projekcija filma.

  • 23.11.2015 Mon.
  • 12:00 - 13:00

   Čas poznavanja rada na računaru za penzionere. Predavači: Biljana Dodić i Nikolija Stanković Tahiri.

  • 24.11.2015 Tue.
  • 15:30 - 16:30

   Čas engleskog jezika-početni nivo A1. Predavač: Marija Veljković

   16:40 - 17:40

   Čas engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

   17:45 - 18:45

   Čas engleskog jezika: niži srednji nivo-A2. Predavač: Marija Veljković

  • 25.11.2015 Wed.
  • 12:00 - 13:00

   Čas poznavanja rada na računaru za penzionere. Predavači: Biljana Dodić i Nikolija Stanković Tahiri.

  • 26.11.2015 Thu.
  • 15:30 - 16:30

   Čas engleskog jezika-početni nivo A1. Predavač: Marija Veljković

   16:40 - 17:40

   Čas engleskog jezika: osnovni nivo A1/A2. Predavač: Marija Veljković

   17:45 - 18:45

   Čas engleskog jezika: niži srednji nivo-A2. Predavač: Marija Veljković

  • 27.11.2015 Fri.
  • 17:00 - 19:00

   Projekcija filma.

Strane

Dodatne strane