English

Mesečni program

October 2015

      Printable version
  • 01.10.2015 Thu.
  • 16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika: početni nivo ( grupa 1). Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 18:40

   Čas engleskog jezika: početni nivo ( grupa 2). Predavač: Marija Veljković

  • 02.10.2015 Fri.
  • 11:00 - 13:00

   Radionica za decu: Hajde da ucimo engleski!

  • 06.10.2015 Tue.
  • 16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika: početni nivo ( grupa 1). Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 18:40

   Čas engleskog jezika: početni nivo ( grupa 2). Predavač: Marija Veljković

  • 07.10.2015 Wed.
  • 12:00 - 14:00

   Čas poznavanja rada na računaru za penzionere. Predavači: Biljana Dodić i Nikolija Stanković Tahiri.

  • 08.10.2015 Thu.
  • 16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika: početni nivo ( grupa 1). Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 18:40

   Čas engleskog jezika: početni nivo ( grupa 2). Predavač: Marija Veljković

  • 09.10.2015 Fri.
  • 12:00 - 14:00

   Radionica za decu: Hajde da ucimo engleski!

  • 13.10.2015 Tue.
  • 16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika: početni nivo ( grupa 1). Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 18:40

   Čas engleskog jezika: početni nivo ( grupa 2). Predavač: Marija Veljković

  • 14.10.2015 Wed.
  • 12:00 - 13:00

   Čas poznavanja rada na računaru za penzionere. Predavači: Biljana Dodić i Nikolija Stanković Tahiri.

  • 15.10.2015 Thu.
  • 16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika: početni nivo ( grupa 1). Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 18:40

   Čas engleskog jezika: početni nivo ( grupa 2). Predavač: Marija Veljković

  • 16.10.2015 Fri.
  • 12:00 - 14:00

   Radionica za decu: Hajde da ucimo engleski!

  • 19.10.2015 Mon.
  • 17:00 - 19:00

   Čas engleskog jezika: viši-srednji nivo (B2). Predavač: Biljana Dodić

  • 20.10.2015 Tue.
  • 16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika: početni nivo ( grupa 1). Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 18:40

   Čas engleskog jezika: početni nivo ( grupa 2). Predavač: Marija Veljković

  • 21.10.2015 Wed.
  • 17:00 - 19:00

   Čas engleskog jezika: viši-srednji nivo (B2). Predavač: Biljana Dodić

  • 22.10.2015 Thu.
  • 16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika: početni nivo ( grupa 1). Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 18:40

   Čas engleskog jezika: početni nivo ( grupa 2). Predavač: Marija Veljković

  • 23.10.2015 Fri.
  • 17:00 - 19:00

   Radionica za decu: Hajde da ucimo engleski!

  • 26.10.2015 Mon.
  • 12:00 - 13:00

   Čas poznavanja rada na računaru za penzionere. Predavači: Biljana Dodić i Nikolija Stanković Tahiri.

  • 27.10.2015 Tue.
  • 16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika: početni nivo ( grupa 1). Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 18:40

   Čas engleskog jezika: početni nivo ( grupa 2). Predavač: Marija Veljković

  • 28.10.2015 Wed.
  • 12:00 - 13:00

   Čas poznavanja rada na računaru za penzionere. Predavači: Biljana Dodić i Nikolija Stanković Tahiri.

  • 29.10.2015 Thu.
  • 16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika: početni nivo ( grupa 1). Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 18:40

   Čas engleskog jezika: početni nivo ( grupa 2). Predavač: Marija Veljković

  • 30.10.2015 Fri.
  • 12:00 - 14:00

   Radionica za decu

Strane

Dodatne strane