English

Mesečni program

September 2015

      Printable version
  • 01.09.2015 Tue.
  • 16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika: početni nivo ( grupa 1). Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 18:45

   Čas engleskog jezika: početni nivo ( grupa 2). Predavač: Marija Veljković

  • 02.09.2015 Wed.
  • 12:00 - 13:00

   Čas poznavanja rada na računaru za penzionere. Predavači: Biljana Dodić i Nikolija Stanković Tahiri.

  • 03.09.2015 Thu.
  • 16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika: početni nivo ( grupa 1). Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 18:45

   Čas engleskog jezika: početni nivo ( grupa 2). Predavač: Marija Veljković

  • 04.09.2015 Fri.
  • 12:00 - 14:00

   Radionica za decu: Hajde da ucimo engleski!

  • 08.09.2015 Tue.
  • 16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika: početni nivo ( grupa 1). Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 18:45

   Čas engleskog jezika: početni nivo ( grupa 2). Predavač: Marija Veljković

  • 09.09.2015 Wed.
  • 16:00 - 17:00

   Čas poznavanja rada na računaru za penzionere. Predavači: Biljana Dodić i Nikolija Stanković Tahiri.

  • 10.09.2015 Thu.
  • 16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika: početni nivo ( grupa 1). Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 18:45

   Čas engleskog jezika: početni nivo ( grupa 2). Predavač: Marija Veljković

  • 11.09.2015 Fri.
  • 17:00 - 19:00

   Radionica za decu: Hajde da ucimo engleski!

  • 15.09.2015 Tue.
  • 16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika: početni nivo ( grupa 1). Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 18:45

   Čas engleskog jezika: početni nivo ( grupa 2). Predavač: Marija Veljković

  • 16.09.2015 Wed.
  • 12:00 - 13:00

   Čas poznavanja rada na računaru za penzionere. Predavači: Biljana Dodić i Nikolija Stanković Tahiri.

    

    
  • 17.09.2015 Thu.
  • 16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika: početni nivo ( grupa 1). Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 18:45

   Čas engleskog jezika: početni nivo ( grupa 2). Predavač: Marija Veljković

  • 18.09.2015 Fri.
  • 12:00 - 14:00

   Radionica za decu: Hajde da ucimo engleski!

  • 22.09.2015 Tue.
  • 16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika: početni nivo ( grupa 1). Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 18:45

   Čas engleskog jezika: početni nivo ( grupa 2). Predavač: Marija Veljković

  • 23.09.2015 Wed.
  • 16:00 - 17:00

   Čas poznavanja rada na računaru za penzionere. Predavači: Biljana Dodić i Nikolija Stanković Tahiri.

  • 24.09.2015 Thu.
  • 16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika: početni nivo ( grupa 1). Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 18:45

   Čas engleskog jezika: početni nivo ( grupa 2). Predavač: Marija Veljković

  • 25.09.2015 Fri.
  • 17:00 - 19:00

   Radionica za decu: Hajde da ucimo engleski!

  • 29.09.2015 Tue.
  • 16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika: početni nivo ( grupa 1). Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 18:45

   Čas engleskog jezika: početni nivo ( grupa 2). Predavač: Marija Veljković

  • 30.09.2015 Wed.
  • 12:00 - 13:00

   Čas poznavanja rada na računaru za penzionere. Predavači: Biljana Dodić i Nikolija Stanković Tahiri.

Strane

Dodatne strane