English

Mesečni program

January 2015

      Printable version
  • 09.01.2015 Fri.
  • 12:00 - 14:00

   Kreativna radionica ''Probudi svoju kreativnost''. Instruktor: Dragana Jovanović

  • 13.01.2015 Tue.
  • 16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika (srednji nivo). Predavač: Marija Veljković

   17:20 - 18:40

   Čas engleskog jezika: početni nivo. Predavač: Marija Veljković

  • 14.01.2015 Wed.
  • 15:30 - 16:30

   Čas engleskog jezika: osnovni nivo. Predavač: Marija Veljković

   16:30 - 17:30

   Čas engleskog jezika: srednji nivo. Predavač: Marija Veljković

  • 15.01.2015 Thu.
  • 12:00 - 13:00

   Čas poznavanja rada na računaru za penzionere. Predavači: Biljana Dodić i Nikolija Stanković Tahiri.

   16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika (srednji nivo). Predavač: Marija Veljković

   17:20 - 18:40

   Čas engleskog jezika: početni nivo. Predavač: Marija Veljković

  • 16.01.2015 Fri.
  • 17:00 - 19:00

   Kreativna radionica ''Probudi svoju kreativnost''. Instruktor: Dragana Jovanović

  • 19.01.2015 Mon.
  • 15:30 - 16:30

   Čas engleskog jezika: osnovni nivo. Predavač: Marija Veljković

   16:30 - 17:30

   Čas engleskog jezika: srednji nivo. Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 19:00

   Čas engleskog jezika: viši-srednji nivo (B2). Predavač: Biljana Dodić

  • 20.01.2015 Tue.
  • 16:00 - 17:00

   Čas poznavanja rada na računaru za penzionere. Predavači: Biljana Dodić i Nikolija Stanković Tahiri.

   16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika (srednji nivo). Predavač: Marija Veljković

   17:00 - 18:30

   Čas poznavanja rada na računaru. Predavač: Nebojša Antić

   17:20 - 18:40

   Čas engleskog jezika: početni nivo. Predavač: Marija Veljković

  • 21.01.2015 Wed.
  • 15:30 - 16:30

   Čas engleskog jezika: osnovni nivo. Predavač: Marija Veljković

   16:31 - 17:30

   Čas engleskog jezika: srednji nivo. Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 19:00

   Čas engleskog jezika: viši-srednji nivo (B2). Predavač: Biljana Dodić

  • 22.01.2015 Thu.
  • 16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika (srednji nivo). Predavač: Marija Veljković

   17:00 - 18:30

   Čas poznavanja rada na računaru. Predavač: Nebojša Antić

   17:20 - 18:40

   Čas engleskog jezika: početni nivo. Predavač: Marija Veljković

  • 23.01.2015 Fri.
  • 12:00 - 14:00

   Kreativna radionica ''Probudi svoju kreativnost''. Instruktor: Dragana Jovanović

  • 26.01.2015 Mon.
  • 15:30 - 16:30

   Čas engleskog jezika: osnovni nivo. Predavač: Marija Veljković

   16:30 - 17:30

   Čas engleskog jezika: srednji nivo. Predavač: Marija Veljković

  • 27.01.2015 Tue.
  • 12:00 - 13:00

   Čas poznavanja rada na računaru za penzionere. Predavači: Biljana Dodić i Nikolija Stanković Tahiri.

   16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika (srednji nivo). Predavač: Marija Veljković

   17:00 - 18:30

   Čas poznavanja rada na računaru. Predavač: Nebojša Antić

   17:20 - 18:40

   Čas engleskog jezika: početni nivo. Predavač: Marija Veljković

  • 28.01.2015 Wed.
  • 15:30 - 16:30

   Čas engleskog jezika: osnovni nivo. Predavač: Marija Veljković

   16:30 - 17:30

   Čas engleskog jezika: srednji nivo. Predavač: Marija Veljković

  • 29.01.2015 Thu.
  • 16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika (srednji nivo). Predavač: Marija Veljković

   17:00 - 18:30

   Čas poznavanja rada na računaru. Predavač: Nebojša Antić

   17:20 - 18:42

   Čas engleskog jezika: početni nivo. Predavač: Marija Veljković

  • 30.01.2015 Fri.
  • 17:00 - 19:00

   Kreativna radionica ''Probudi svoju kreativnost''. Instruktor: Dragana Jovanović

Strane

Dodatne strane