English

Mesečni program

December 2014

      Printable version
  • 01.12.2014 Mon.
  • 15:30 - 16:30

   Čas engleskog jezika: osnovni nivo. Predavač: Marija Veljković

   16:30 - 17:30

   Čas engleskog jezika: srednji nivo. Predavač: Marija Veljković

  • 02.12.2014 Tue.
  • 12:00 - 13:00

   Čas poznavanja rada na računaru za penzionere. Predavači: Biljana Dodić i Nikolija Stanković Tahiri.

   16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika (srednji nivo). Predavač: Marija Veljković

   17:00 - 18:30

   Čas poznavanja rada na računaru. Predavač: Nebojša Antić

   17:20 - 18:40

   Čas engleskog jezika: početni nivo. Predavač: Marija Veljković

  • 03.12.2014 Wed.
  • 15:30 - 16:30

   Čas engleskog jezika: osnovni nivo. Predavač: Marija Veljković

   16:30 - 17:30

   Čas engleskog jezika: srednji nivo. Predavač: Marija Veljković

  • 04.12.2014 Thu.
  • 16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika (srednji nivo). Predavač: Marija Veljković

   17:00 - 18:30

   Čas poznavanja rada na računaru. Predavač: Nebojša Antić

   17:20 - 18:40

   Čas engleskog jezika: početni nivo. Predavač: Marija Veljković

  • 05.12.2014 Fri.
  • 16:00 - 18:15

   Projekcija igranog filma "Filadelfija". Film će biti prikazan sa engleskim titlom.

   17:00 - 19:00

   Kreativna radionica ''Probudi svoju kreativnost''. Instruktor: Dragana Jovanović

  • 08.12.2014 Mon.
  • 15:30 - 16:30

   Čas engleskog jezika: osnovni nivo. Predavač: Marija Veljković

   16:30 - 17:30

   Čas engleskog jezika: srednji nivo. Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 19:00

   Čas engleskog jezika: viši-srednji nivo (B2). Predavač: Biljana Dodić

  • 09.12.2014 Tue.
  • 16:00 - 19:00

   Čas poznavanja rada na računaru za penzionere. Predavači: Biljana Dodić i Nikolija Stanković Tahiri.

   16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika (srednji nivo). Predavač: Marija Veljković

   17:00 - 18:30

   Čas poznavanja rada na računaru. Predavač: Nebojša Antić

   17:20 - 18:40

   Čas engleskog jezika: početni nivo. Predavač: Marija Veljković

  • 10.12.2014 Wed.
  • 15:30 - 16:30

   Čas engleskog jezika: osnovni nivo. Predavač: Marija Veljković

   16:30 - 17:30

   Čas engleskog jezika: srednji nivo. Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 19:00

   Čas engleskog jezika: viši-srednji nivo (B2). Predavač: Biljana Dodić

  • 11.12.2014 Thu.
  • 15:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika (srednji nivo). Predavač: Marija Veljković

   17:00 - 18:30

   Čas poznavanja rada na računaru. Predavač: Nebojša Antić

   17:20 - 18:40

   Čas engleskog jezika: početni nivo. Predavač: Marija Veljković

  • 12.12.2014 Fri.
  • 10:00 - 18:00

   Seminar za nastavnike engleskog koji rade sa mlađim uzrastom ''Theme-Based Instruction in Teaching English to Young Learners''

   17:00 - 19:00

   Kreativna radionica ''Probudi svoju kreativnost''. Instruktor: Dragana Jovanović

  • 13.12.2014 Sat.
  • 10:00 - 18:00

   Seminar za nastavnike engleskog koji rade sa mlađim uzrastom ''Theme-Based Instruction in Teaching English to Young Learners''

  • 15.12.2014 Mon.
  • 15:30 - 16:30

   Čas engleskog jezika: osnovni nivo. Predavač: Marija Veljković

   16:30 - 17:30

   Čas engleskog jezika: srednji nivo. Predavač: Marija Veljković

  • 16.12.2014 Tue.
  • 12:00 - 13:00

   Čas poznavanja rada na računaru za penzionere. Predavači: Biljana Dodić i Nikolija Stanković Tahiri.

   16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika (srednji nivo). Predavač: Marija Veljković

   17:00 - 18:30

   Čas poznavanja rada na računaru. Predavač: Nebojša Antić

   17:20 - 18:40

   Čas engleskog jezika: početni nivo. Predavač: Marija Veljković

  • 17.12.2014 Wed.
  • 15:30 - 16:30

   Čas engleskog jezika: osnovni nivo. Predavač: Marija Veljković

   16:30 - 17:30

   Čas engleskog jezika: srednji nivo. Predavač: Marija Veljković

   17:00 - 19:00

   Kreativna radionica za osnovce uzrasta 10 do 15 godina sa Emom Fik, američkom umetnicom: ''Snippets: Cultural Illustration workshop”

  • 18.12.2014 Thu.
  • 16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika (srednji nivo). Predavač: Marija Veljković

   17:00 - 18:30

   Čas poznavanja rada na računaru. Predavač: Nebojša Antić

   17:20 - 18:40

   Čas engleskog jezika: početni nivo. Predavač: Marija Veljković

  • 19.12.2014 Fri.
  • 17:00 - 18:30

   Projekcija igranog filma ''Mrs. Miracle''. Film će biti prikazan sa engleskim titlom.

  • 22.12.2014 Mon.
  • 15:30 - 16:30

   Čas engleskog jezika: osnovni nivo. Predavač: Marija Veljković

   16:30 - 17:30

   Čas engleskog jezika: srednji nivo. Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 19:00

   Čas engleskog jezika: viši-srednji nivo (B2). Predavač: Biljana Dodić

  • 23.12.2014 Tue.
  • 13:00 - 15:00

   Božićna i novogodišnja radionica za decu

   16:00 - 17:00

   Čas poznavanja rada na računaru za penzionere. Predavači: Biljana Dodić i Nikolija Stanković Tahiri.

   16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika (srednji nivo). Predavač: Marija Veljković

   17:00 - 18:30

   Čas poznavanja rada na računaru. Predavač: Nebojša Antić

   17:20 - 18:40

   Čas engleskog jezika: početni nivo. Predavač: Marija Veljković

  • 24.12.2014 Wed.
  • 15:30 - 16:30

   Čas engleskog jezika: osnovni nivo. Predavač: Marija Veljković

   16:30 - 17:30

   Čas engleskog jezika: srednji nivo. Predavač: Marija Veljković

   17:30 - 19:00

   Čas engleskog jezika: viši-srednji nivo (B2). Predavač: Biljana Dodić

  • 25.12.2014 Thu.
  • 12:00 - 13:00

   Projekcija dokumentarnog filma o Božiću

   16:00 - 17:15

   Čas engleskog jezika (srednji nivo). Predavač: Marija Veljković

   17:00 - 18:30

   Čas poznavanja rada na računaru. Predavač: Nebojša Antić

   17:20 - 18:40

   Čas engleskog jezika: početni nivo. Predavač: Marija Veljković

  • 26.12.2014 Fri.
  • 17:00 - 19:00

   Kreativna radionica ''Probudi svoju kreativnost''. Instruktor: Dragana Jovanović

   17:00 - 18:30

   Projekcija igranog filma ''Preživeti Božić''

Strane

Dodatne strane