English

Mesečni program

September 2016

      Printable version
  • 01.09.2016 Thu.
  • 17:00 - 18:00

   Čas konverzacije- napredni nivo

  • 02.09.2016 Fri.
  • 13:00 - 14:00

   Smeh petkom: Carpool Karaoke - James Corden - Video

  • 05.09.2016 Mon.
  • 13:00 - 14:00

   Čitanje na engleskom uz BookFlix 

  • 06.09.2016 Tue.
  • 17:00 - 18:00

   Čas konverzacije- početni nivo

  • 07.09.2016 Wed.
  • 17:00 - 18:00

   Vreme je za Jengu

  • 08.09.2016 Thu.
  • 17:00 - 18:00

   Čas konverzacije- napredni nivo

   18:00 - 19:00

   KNJIŽEVNI KLUB

  • 09.09.2016 Fri.
  • 13:00 - 14:00

   Smeh petkom: Carpool Karaoke - James Corden - Video

  • 10.09.2016 Sat.
  • 10:00 - 12:00

   Dečiji klub

  • 12.09.2016 Mon.
  • 13:00 - 14:00

   Čitanje na engleskom uz BookFlix

    

  • 13.09.2016 Tue.
  • 17:00 - 18:00

   Čas konverzacije- početni nivo

  • 14.09.2016 Wed.
  • 11:00 - 11:30

   Hajde da gledamo zajedno: Najbolje reklame sa Super Boula 2015 / 2016

  • 15.09.2016 Thu.
  • 17:00 - 18:00

   Čas konverzacije- napredni nivo

  • 19.09.2016 Mon.
  • 13:00 - 14:00

   Čitanje na engleskom uz BookFlix

    

  • 20.09.2016 Tue.
  • 17:00 - 18:00

   Čas konverzacije- početni nivo

  • 21.09.2016 Wed.
  • 13:00 - 15:00

   Projekcija filma: Adaptacija 

  • 22.09.2016 Thu.
  • 17:00 - 18:00

   Čas konverzacije- napredni nivo

   18:00 - 19:00

   KNJIŽEVNI KLUB

  • 23.09.2016 Fri.
  • 13:00 - 14:00

   Društvena igra: Jenga

  • 24.09.2016 Sat.
  • 10:00 - 12:00

   Dečiji klub

  • 26.09.2016 Mon.
  • 13:00 - 14:00

   Čitanje na engleskom uz BookFlix

  • 27.09.2016 Tue.
  • 17:00 - 18:00

   Čas konverzacije- početni nivo

  • 28.09.2016 Wed.
  • 17:00 - 18:30

   Prezentacija: Flex - besplatno jednogodišnje školovanje u SAD-u

  • 29.09.2016 Thu.
  • 17:00 - 18:00

   Čas konverzacije- napredni nivo

Strane

Dodatne strane