English

Mesečni program

May 2016

      Printable version
  • 05.05.2016 Thu.
  • 17:00 - 18:00

   Čas konverzacije- napredni nivo

  • 07.05.2016 Sat.
  • 10:00 - 12:00

   Dečiji klub sa Ninom Ćujić - Hajde da čitamo zajedno!

  • 10.05.2016 Tue.
  • 17:00 - 18:00

   Čas konverzacije- početni nivo

  • 11.05.2016 Wed.
  • 16:00 - 18:00

   Besplatna e-banking radionica

   Upotreba elektronskog i mobilnog bankarstva.
   Trening radionice

   18:00 - 19:30

   Kurs poslovne komunikacije (zatvorena grupa)

  • 12.05.2016 Thu.
  • 17:00 - 18:00

   Čas konverzacije- napredni nivo

  • 14.05.2016 Sat.
  • 10:00 - 12:00

   Dečiji klub sa Ninom Ćujić

  • 17.05.2016 Tue.
  • 17:00 - 18:00

   Čas konverzacije- početni nivo

  • 18.05.2016 Wed.
  • 18:00 - 19:30

   Kurs poslovne komunikacije (zatvorena grupa)

  • 19.05.2016 Thu.
  • 17:00 - 18:00

   Čas konverzacije- napredni nivo

  • 21.05.2016 Sat.
  • 10:00 - 12:00

   Dečiji klub sa Ninom Ćujić

   17:00 - 01:00

   NOĆ MUZEJA 13: "Otvori oči u noći"

  • 23.05.2016 Mon.
  • 17:00 - 19:00

   Radionica pletenja

  • 24.05.2016 Tue.
  • 17:00 - 18:00

   Čas konverzacije- početni nivo

  • 25.05.2016 Wed.
  • 18:00 - 19:30

   Kurs poslovne komunikacije (zatvorena grupa)

  • 26.05.2016 Thu.
  • 17:00 - 18:00

   Čas konverzacije- napredni nivo

  • 27.05.2016 Fri.
  • 17:00 - 19:00

   Diskusija: KAKO UPISATI FAKULTET U AMERICI i razlike između škola i univeziteta u Americi i u Evropi sa posebnim osvrtom na sistem obrazovanja u Srbiji

  • 28.05.2016 Sat.
  • 10:00 - 12:00

   Dečiji klub sa Ninom Ćujić

  • 30.05.2016 Mon.
  • 17:00 - 19:00

   Radionica pletenja

  • 31.05.2016 Tue.
  • 17:00 - 18:00

   Čas konverzacije- početni nivo

Strane

Dodatne strane