English

Mesečni program

March 2016

      Printable version
  • 01.03.2016 Tue.
  • 17:00 - 18:00

   Čas konverzacije sa Dejanom Binderom za početnu grupu.

  • 02.03.2016 Wed.
  • 16:00 - 18:00

   Upotreba elektronskog i mobilnog bankarstva.

   Trening radionice

  • 03.03.2016 Thu.
  • 17:00 - 18:00

   Čas konverzacije sa Dejanom Binderom za naprednu grupu.

  • 04.03.2016 Fri.
  • 18:00 - 19:00

   Klub za mlade sa Viktorijom Dimitrijević

  • 05.03.2016 Sat.
  • 10:00 - 12:00

   Dečiji klub sa Dejanom Binderom i Viktorijom Dimitrijević

  • 07.03.2016 Mon.
  • 18:00 - 19:00

   Otaranje izložbe Uroša Colića

  • 08.03.2016 Tue.
  • 17:00 - 18:00

   Čas konverzacije sa Dejanom Binderom za početnu grupu.

  • 09.03.2016 Wed.
  • 16:00 - 18:00

   Upotreba elektronskog i mobilnog bankarstva.

   Trening radionice

  • 10.03.2016 Thu.
  • 17:00 - 18:00

   Čas konverzacije sa Dejanom Binderom za naprednu grupu.

  • 11.03.2016 Fri.
  • 18:00 - 19:00

   Klub za mlade sa Viktorijom Dimitrijević

  • 14.03.2016 Mon.
  • 17:00 - 18:00

   Projekcija filma:

   A Single Step

   Journeys Of Women Leaders

  • 15.03.2016 Tue.
  • 17:00 - 18:00

   Čas konverzacije sa Dejanom Binderom za početnu grupu.

  • 16.03.2016 Wed.
  • 16:00 - 18:00

   Upotreba elektronskog i mobilnog bankarstva.

   Trening radionice

  • 17.03.2016 Thu.
  • 17:00 - 18:00

   Čas konverzacije sa Dejanom Binderom za naprednu grupu.

  • 18.03.2016 Fri.
  • 18:00 - 19:00

   Klub za mlade sa Viktorijom Dimitrijević

  • 19.03.2016 Sat.
  • 10:00 - 12:00

   Dečiji klub sa Dejanom Binderom i Viktorijom Dimitrijević

  • 21.03.2016 Mon.
  • 17:00 - 18:00

   Promocija knjige

   "Hvatačica zvezda" Lasla Tota

   posvećeno Hypatia-i

  • 22.03.2016 Tue.
  • 17:00 - 18:00

   Čas konverzacije sa Dejanom Binderom za početnu grupu.

  • 23.03.2016 Wed.
  • 16:00 - 18:00

   Upotreba elektronskog i mobilnog bankarstva.

   Trening radionice

  • 24.03.2016 Thu.
  • 17:00 - 18:00

   Čas konverzacije sa Dejanom Binderom za naprednu grupu.

  • 29.03.2016 Tue.
  • 17:00 - 18:00

   Čas konverzacije sa Dejanom Binderom za početnu grupu.

  • 30.03.2016 Wed.
  • 16:00 - 18:00

   Upotreba elektronskog i mobilnog bankarstva.

   Trening radionice

  • 31.03.2016 Thu.
  • 17:00 - 18:00

   Čas konverzacije sa Dejanom Binderom za naprednu grupu.

Strane

Dodatne strane