English

Mesečni program

April 2015

      Printable version
  • 15.04.2015 Wed.
  • 17:00 - 18:00
  • 16.04.2015 Thu.
  • 17:00 - 18:00

   Čas konverzacije sa Dejanom Binderom za naprednu grupu.

  • 17.04.2015 Fri.
  • 17:00 - 18:00

   Predavanje:
   Bezbednost Gmail naloga
   Predavač: Milica Đekić

  • 18.04.2015 Sat.
  • 10:00 - 11:00

   Dečiji klub sa Dejanom Binderom

  • 20.04.2015 Mon.
  • 17:00 - 18:30

   Projekcija filma:
   Sideways

  • 21.04.2015 Tue.
  • 17:00 - 18:00

   Čas konverzacije sa Dejanom Binderom za početnu grupu.

  • 22.04.2015 Wed.
  • 17:00 - 18:00
  • 23.04.2015 Thu.
  • 17:00 - 18:00

   Čas konverzacije sa Dejanom Binderom za naprednu grupu.

  • 24.04.2015 Fri.
  • 17:00 - 18:30

   Projekcija filma:
   Little Miss Sunshine

  • 25.04.2015 Sat.
  • 10:00 - 11:00

   Dečiji klub sa Dejanom Binderom

  • 27.04.2015 Mon.
  • 17:00 - 18:30

   Projekcija filma:
   Fargo

  • 28.04.2015 Tue.
  • 17:00 - 18:00

   Čas konverzacije sa Dejanom Binderom za početnu grupu.

  • 29.04.2015 Wed.
  • 17:00 - 18:00
  • 30.04.2015 Thu.
  • 17:00 - 18:00

   Čas konverzacije sa Dejanom Binderom za naprednu grupu.

Strane

Dodatne strane