English

Mesečni program

February 2015

      Printable version
  • 03.02.2015 Tue.
  • 17:00 - 18:00

   Čas konverzacije sa Viktoriom Mak za početnu grupu.

  • 04.02.2015 Wed.
  • 17:00 - 18:00
  • 05.02.2015 Thu.
  • 17:00 - 18:00

   Čas konverzacije sa Viktoriom Mak za naprednu grupu.

  • 06.02.2015 Fri.
  • 17:00 - 18:30

   Projekcija filma:
   Great Hearts of Courage
   Martin Luther King Jr.

  • 07.02.2015 Sat.
  • 10:00 - 11:00

   Dečiji klub sa Viktoriom Mak

  • 09.02.2015 Mon.
  • 17:00 - 18:30

   Projekcija filma:

   U potrazi za Sugar Man-om

   Rodriguez, Stephen 'Sugar' Segerman

  • 10.02.2015 Tue.
  • 17:00 - 18:00

   Čas konverzacije sa Viktoriom Mak za početnu grupu.

  • 11.02.2015 Wed.
  • 17:00 - 18:00
  • 12.02.2015 Thu.
  • 17:00 - 18:00

   Čas konverzacije sa Viktoriom Mak za naprednu grupu.

  • 13.02.2015 Fri.
  • 17:00 - 18:30

   Projekcija filma:
   George Washington
   American Revolutionary

  • 19.02.2015 Thu.
  • 17:00 - 18:00

   Čas konverzacije sa Viktoriom Mak za naprednu grupu.

   18:00 - 19:00

   Predavanje:

   Sajber bezbednost

   Predavač: Milica Đekić

  • 20.02.2015 Fri.
  • 17:00 - 18:00

   Predavanje na temu Američki Predsednici u umetnosti

   predavač: Miomir Milić

   18:00 - 19:00

   Predavanje na temu Abraham Lincoln u umetnosti

   predavač: Miomir Milić

  • 21.02.2015 Sat.
  • 10:00 - 11:00

   Dečiji klub sa Viktoriom Mak

  • 24.02.2015 Tue.
  • 17:00 - 18:00

   Čas konverzacije sa Viktoriom Mak za početnu grupu.

  • 25.02.2015 Wed.
  • 17:00 - 18:00
  • 26.02.2015 Thu.
  • 17:00 - 18:00

   Čas konverzacije sa Viktoriom Mak za naprednu grupu.

  • 27.02.2015 Fri.
  • 17:00 - 18:00
  • 28.02.2015 Sat.
  • 10:00 - 11:00

   Dečiji klub sa Viktoriom Mak

Strane

Dodatne strane