English

Mesečni program

December 2014

      Printable version
  • 03.12.2014 Wed.
  • 17:00 - 18:00
  • 05.12.2014 Fri.
  • 17:00 - 18:30

   Projekcija filma:
   Home Alone
   Macaulay Culkin, Joe Pesci

  • 06.12.2014 Sat.
  • 10:00 - 11:00

   Dečiji klub sa Viktoriom Mak

  • 08.12.2014 Mon.
  • 17:00 - 18:30

   Projekcija filma:
   Home Alone 2:
   Lost in New York
   Macaulay Culkin, Joe Pesci

  • 10.12.2014 Wed.
  • 17:00 - 18:00
  • 11.12.2014 Thu.
  • 17:00 - 18:00

   Čas konverzacije sa Viktoriom Mak za naprednu grupu.

   18:00 - 19:00

   Predavanje:

   Sajber bezbednost

   Predavač: Milica Đekić

  • 12.12.2014 Fri.
  • 17:00 - 18:30

   Projekcija filma:
   Parenthood
   Steve Martin, Peter Krause

  • 13.12.2014 Sat.
  • 10:00 - 11:00

   Dečiji klub sa Viktoriom Mak

  • 15.12.2014 Mon.
  • 17:00 - 18:30

   Projekcija filma:
   Home Alone 3
   Alex D. Linz, Olek Krupa

  • 16.12.2014 Tue.
  • 17:00 - 18:00

   Čas konverzacije sa Viktoriom Mak za početnu grupu.

  • 17.12.2014 Wed.
  • 18:00 - 19:00

   Promocija knjige autora Dianne Divernoe

  • 18.12.2014 Thu.
  • 17:00 - 18:00

   Čas konverzacije sa Viktoriom Mak za naprednu grupu.

  • 19.12.2014 Fri.
  • 17:00 - 18:30

   Projekcija filma:
   Bowfinger
   Steve Martin, Eddie Murphy

  • 20.12.2014 Sat.
  • 10:00 - 11:00

   Dečiji klub sa Viktoriom Mak

  • 22.12.2014 Mon.
  • 17:00 - 18:30

   Projekcija filma:

   Arthur Christmas

   Directors: Sarah Smith, Barry Cook

  • 23.12.2014 Tue.
  • 17:00 - 18:00

   Čas konverzacije sa Viktoriom Mak za početnu grupu.

  • 26.12.2014 Fri.
  • 17:00 - 18:30

   Projekcija filma:

   Christmas Vacation
   Chevy Chase, Beverly D'Angelo

  • 27.12.2014 Sat.
  • 10:00 - 11:00

   Dečiji klub sa Viktoriom Mak

  • 29.12.2014 Mon.
  • 17:00 - 18:30

   Projekcija filma:
   The Muppet Christmas Carol
   Director: Brian Henson

  • 30.12.2014 Tue.
  • 17:00 - 18:00

   Čas konverzacije sa Viktoriom Mak za početnu grupu.

Strane

Dodatne strane