English

Mesečni program

October 2019

      Printable version
  • 01.10.2019 Tue.
  • 18:00 - 20:00

   Women Lead  / Moderatorka: Mira Plavišić

  • 02.10.2019 Wed.
  • 16:30 - 17:30

   Društveni aktivizam i mladi / Moderator: Goran Gonđa

   17:00 - 18:00

   Share America konverzacioni klub / Moderatorka: Rada Krajnović

   18:00 - 20:00

   American Road Show / projekcija filma i diskusija / Moderatorka: Sofija Simić

  • 03.10.2019 Thu.
  • 18:00 - 20:00

   Klub priprema za ispit SAT / Moderatorka: Milica Savin

   18:30 - 19:30

   Pisanje sadržaja kao zanimanje + Saveti za pisce sadržaja

  • 07.10.2019 Mon.
  • 18:30 - 20:00

   TED Talk / Moderatorka: Rada Krajnović

  • 08.10.2019 Tue.
  • 18:00 - 20:00

   Women Lead / Moderatorka: Mira Plavšić

  • 09.10.2019 Wed.
  • 16:30 - 17:30

   Društveni aktivizam i mladi

   17:00 - 18:00

   Share America konverzacioni klub / Moderatorka: Rada Krajnović

   18:00 - 20:00

   American Road Show / projekcija filma i diskusija / moderatorka: Sofija Simić

  • 10.10.2019 Thu.
  • 18:00 - 20:00

   Klub priprema za SAT test / Moderatorka: Milica Savin

  • 11.10.2019 Fri.
  • 17:00 - 18:00

   Dečji kutak

   18:30 - 20:00

   Omladinski klub

  • 14.10.2019 Mon.
  • 18:30 - 20:00

   TED Talk / Moderatorka: Rada Krajnović

  • 15.10.2019 Tue.
  • 18:00 - 20:00

   Women Lead / Moderatorka: Mira Plavšić

  • 16.10.2019 Wed.
  • 16:30 - 17:30

   Društveni aktivizam i mladi / Youth Activism / Moderator: Goran Gonđa

   17:00 - 18:00

   Share America konverzacioni klub / Moderatorka: Rada Krajnović

   18:00 - 20:00

   American Road Show / projekcija filma i diskusija / moderatorka: Sofija Simić

  • 17.10.2019 Thu.
  • 18:00 - 20:00

   Klub priprema za SAT test / Moderatorka: Milica Savin

   18:00 - 18:00

   Poslovni engleski u preduzetništvu / Moderatorka: Dragana Gak

  • 18.10.2019 Fri.
  • 17:00 - 18:00

   Dečji Kutak

   18:30 - 20:00

   Omladinski klub

  • 21.10.2019 Mon.
  • 18:30 - 20:00

   TED Talk / Moderatorka: Rada Krajnović

  • 22.10.2019 Tue.
  • 10:00 - 13:30

   BELL+ 

   18:00 - 20:00

   Women Lead / Moderatorka: Mira Plavšić

   18:00 - 20:00

   Poslovni engleski u preduzetništvu / Moderatorka: Dragana Gak

  • 23.10.2019 Wed.
  • 17:00 - 18:00

   Dečji kutak

   18:30 - 20:00

   Omladinski klub

  • 28.10.2019 Mon.
  • 18:30 - 20:00

   TED Talk / Moderatorka: Rada Krajnović

  • 29.10.2019 Tue.
  • 10:00 - 13:30

   BELL+

   18:00 - 20:00

   Women Lead / Moderatorka: Mira Plavšić

  • 30.10.2019 Wed.
  • 16:30 - 17:30

   Društveni aktivizam i mladi / Moderator: Goran Gonđa

   17:00 - 18:00

   Share America konverzacioni klub / Moderator: Rada Krajnović

   18:00 - 20:00

   American Road Show / projekcija filma i diskusija / moderatorka: Sofija Simić

  • 31.10.2019 Thu.
  • 10:00 - 13:30

   BELL+

   18:00 - 20:00

   Klub priprema za SAT test / Moderatorka: Milica Savin

   18:00 - 20:00

   Poslovni engleski u preduzetništvu / Moderatorka: Dragana Gak

   18:30 - 20:00

   Predavanje: Istorija Noći veštica u Americi / Voditeljka - Milana Mejtes

Strane