English

Mesečni program

July 2019

      Printable version
  • 01.07.2019 Mon.
  • 18:30 - 20:00

   Konverzacijski klub sa Nadom Likić

  • 03.07.2019 Wed.
  • 18:00 - 20:00

   American Road Show

  • 04.07.2019 Thu.
  • 18:30 - 20:00

   Poslovno planiranje za preduzetništvo sa Adamom Pikvensom

  • 05.07.2019 Fri.
  • 17:00 - 18:00

   Dečji kutak

   18:30 - 20:00

   Omladinski klub

  • 08.07.2019 Mon.
  • 18:30 - 20:00

   Konverzacijski klub

  • 09.07.2019 Tue.
  • 18:00 - 20:00

   Upoznajmo SAD

  • 11.07.2019 Thu.
  • 14:00 - 15:00

   Svet digitalne umetnosti

  • 12.07.2019 Fri.
  • 17:00 - 18:00

   Dečji kutak

   18:30 - 20:00

   Omladinski klub

  • 15.07.2019 Mon.
  • 18:30 - 20:00

   Konverzacijski klub sa Nadom Likić

  • 16.07.2019 Tue.
  • 18:00 - 20:00

   PolitikUS

  • 19.07.2019 Fri.
  • 17:00 - 18:00

   Dečji kutak

   18:30 - 20:00

   Omladinski klub

  • 22.07.2019 Mon.
  • 18:30 - 20:00

   Konverzacijski klub sa Lanom Ranis

   21:00 - 23:00

   ACNS na Brod teatru

  • 25.07.2019 Thu.
  • 14:00 - 15:00

   Svet digitalne umetnosti

  • 26.07.2019 Fri.
  • 17:00 - 18:00

   Dečji kutak

   18:30 - 20:00

   Omladinski klub

  • 29.07.2019 Mon.
  • 18:30 - 20:00

   Konverzacijski klub sa Ričardom Kribom

   21:00 - 23:00

   ACNS na Brod teatru

Strane