English

Mesečni program

April 2019

      Printable version
  • 01.04.2019 Mon.
  • 17:00 - 18:00

   ShareAmerica konverzacijski klub / moderatorka: Arby Kay

   17:30 - 19:00

   Društveni aktivizam mladih / napredna obuka

   18:30 - 20:00

   Konverzacijski klub / moderator: Ričard Krib

  • 02.04.2019 Tue.
  • 10:30 - 12:00
   • Beginner English Language Learning Plus (BELL +), A1 nivo (zatvorena grupa) / Moderatorka: Matina Hudak

   12:15 - 13:45

   Beginner English Language Learning Plus (BELL +), A2 nivo (zatvorena grupa) / Moderatorka: Matina Hudak

   18:00 - 20:00

   Woman Lead / moderatorka: Mira Plavšić

  • 03.04.2019 Wed.
  • 17:00 - 18:30

   Društveni aktivizam mladih (zatvorena grupa)

   17:00 - 18:00

   ShareAmerica konverzacijski klub / moderatorka: Arby Kay

   18:30 - 20:00

   Konverzacijski klub / moderatorka: Nada Likić

  • 04.04.2019 Thu.
  • 09:00 - 11:00

   Predavanje: Studenti Fakulteta tehničkih nauka

   10:30 - 12:00

   Beginner English Language Learning Plus (BELL +), A1 nivo (zatvorena grupa) / Moderatorka: Matina Hudak

   12:00 - 13:45

   Beginner English Language Learning Plus (BELL +),  A2 nivo (zatvorena grupa) / Moderatorka: Matina Hudak

   18:00 - 20:00

   Trening javnog nastupa za žene sa Majom Ciganović

   18:30 - 20:00

   Klub prirpema za SAT ispit

  • 05.04.2019 Fri.
  • 09:00 - 15:00

   TOEFL testiranje

   Kutak će raditi od 15h

   17:00 - 18:00

   Dečiji kutak

   18:00 - 20:00

   American Road Show / projekcija filma i diskusija / moderatorka: Sofija Simić

   Film: Avatar

   18:30 - 20:00

   Omladinski klub

  • 08.04.2019 Mon.
  • 16:00 - 18:00

   Ted Talks / moderatorka: Arby Kay

   18:30 - 20:00

   Konverzacijski klub / moderatorka: Lana Ranis

  • 09.04.2019 Tue.
  • 10:30 - 12:00

   Beginner English Language Learning Plus (BELL +), A1 nivo (zatvorena grupa) / Moderatorka: Matina Hudak

   12:15 - 13:45

   Beginner English Language Learning Plus (BELL +), A2 nivo (zatvorena grupa) / Moderatorka: Matina Hudak

   18:00 - 20:00

   Info-debatni klub PolitikUS / moderator: Predrag Rajić

   18:00 - 20:00

   Women Lead / moderatorka: Mira Plavšić

  • 10.04.2019 Wed.
  • 17:00 - 19:00

   Društveni aktivizam mladih (zatvorena grupa)

   17:00 - 18:00

   ShareAmerica konverzacijski klub / moderatorka: Arby Kay

   18:30 - 20:00

   Konverzacijski klub / moderatorka: Nada Likić

  • 11.04.2019 Thu.
  • 09:00 - 11:00

   Predavanje: Studenti Fakulteta tehničkih nauka

   10:30 - 12:00

   Beginner English Language Learning Plus (BELL +),  A1 nivo (zatvorena grupa) / Moderatorka: Matina Hudak

   12:15 - 13:45

   Beginner English Language Learning Plus (BELL +),  A2 nivo (zatvorena grupa) / Moderatorka: Matina Hudak

   14:00 - 15:00

   Svet digitalne umetnosti / moderator: Andrej Tišma

   18:00 - 20:00

   Promocija knjige: "Queen: Da li je ovo stvarni život?"

   18:30 - 20:00

   Klub priprema za SAT ispit

  • 12.04.2019 Fri.
  • 17:00 - 18:00

   Dečiji kutak

   18:00 - 20:00

   American Road Show / projekcija filma i diskusija / moderatorka: Sofija Simić

   Film: Erin Brockovich

    

   18:30 - 20:00

   Omladinski klub

  • 15.04.2019 Mon.
  • 17:00 - 18:00
   • ShareAmerica konverzacijski klub / moderatorka: Arby Kay

   17:30 - 19:00

   Društveni aktivizam mladih / napredni kurs

   18:30 - 20:00
   • Konverzacijski klub / moderator: Ričard Krib

  • 16.04.2019 Tue.
  • 10:30 - 12:00

   Beginner English Language Learning Plus (BELL +), A1 nivo (zatvorena grupa) / Moderatorka: Matina Hudak

   12:15 - 13:45
   • Beginner English Language Learning Plus (BELL +),  A2 nivo (zatvorena grupa) / Moderatorka: Matina Hudak

   18:00 - 20:00

   Women Lead / moderatorka: Mira Plavšić

  • 17.04.2019 Wed.
  • 17:00 - 18:30

   Društveni aktivizam mladih (zatvorena grupa)

   17:00 - 18:00

   ShareAmerica konverzacijski klub / moderatorka: Arby Kay

   18:30 - 20:00

   Predavanje: Mesec poštovanja Džeza / moderator: Vitomir Simurdić

  • 18.04.2019 Thu.
  • 09:00 - 11:00

   Predavanje: Studenti Fakulteta tehničkih nauka

   10:30 - 12:00

   Beginner English Language Learning Plus (BELL +), A1 nivo (zatvorena grupa) / Moderatorka: Matina Hudak

   12:15 - 13:45

   Beginner English Language Learning Plus (BELL +), A2 nivo (zatvorena grupa) / Moderatorka: Matina Hudak

   18:30 - 20:00

   Klub priprema za SAT ispit

  • 19.04.2019 Fri.
  • 17:00 - 18:00

   Dečiji kutak

   18:00 - 20:00

   American Road Show / projekcija filma i diskusija / moderatorka: Sofija Simić

   Film: WALL-E

   18:30 - 20:00

   Omladinski klub

   20:00 - 22:00

   Otvaranje izložbe: Oli Popins: Momčilo & družina mlakih karaktera

  • 22.04.2019 Mon.
  • 16:00 - 18:00

   Ted Talks / moderatorka: Arby Kay

   18:30 - 20:00

   Konverzacijski klub / Moderatorka: Lana Ranis

  • 23.04.2019 Tue.
  • 10:30 - 12:00

   Beginner English Language Learning Plus (BELL +), A1 nivo (zatvorena grupa) / Moderatorka: Matina Hudak

   12:15 - 13:45

   Beginner English Language Learning Plus (BELL +), A2 nivo (zatvorena grupa) / Moderatorka: Matina Hudak

   18:00 - 20:00

   Info-debatni klub PolitikUS PLUS

   Moderator: Predrag Rajić

   Gost: Samuil Petrovski

   18:00 - 20:00

   Women Lead / moderatorka: Mira Plavšić

  • 24.04.2019 Wed.
  • 17:00 - 18:00

   ShareAmerica konverzacijski klub / moderatorka: Arby Kay

   17:00 - 18:30

   Društveni aktivizam mladih

  • 25.04.2019 Thu.
  • 09:00 - 11:00

   Predavanje: Studenti Fakulteta tehničkih nauka

   10:30 - 12:00

   Beginner English Language Learning Plus (BELL +), A1 nivo (zatvorena grupa) / Moderatorka: Matina Hudak

   12:15 - 13:45

   Beginner English Language Learning Plus (BELL +), A2 nivo (zatvorena grupa) / Moderatorka: Matina Hudak

   14:00 - 15:00

   Svet digitalne umetnosti / moderator: Andrej Tišma

   18:30 - 20:00

   Klub priprema za SAT ispit

  • 26.04.2019 Fri.
  • 09:00 - 20:00

   Tokom Uskršnjih praznika, Američki kutak Novi Sad neće raditi od petka, 26. aprila do ponedeljka, 29. aprila 2019. godne

Strane