English

Mesečni program

December 2018

      Printable version
  • 03.12.2018 Mon.
  • 18:30 - 20:00

   Konverzacijski klub

  • 04.12.2018 Tue.
  • 18:00 - 20:00

   Interaktivno predavanje "PolitikUS"

  • 05.12.2018 Wed.
  • 18:30 - 20:00

   Konverzacijski klub sa Nadom Likić

  • 06.12.2018 Thu.
  • 11:00 - 14:00

   BELL+ kurs početnog engleskog sa Sofijom Simić

   Zatvorena grupa

   14:00 - 15:00

   Svet digitalne umetnosti sa andrejem Tišmom

  • 07.12.2018 Fri.
  • 17:00 - 18:00

   Dečiji kutak

   18:00 - 20:00

   American Road Show sa Sofijom Simić

   18:30 - 20:00

   Omladinski klub

  • 10.12.2018 Mon.
  • 18:30 - 20:00

   Konverzacijski klub sa Adamom Pikvensom

  • 11.12.2018 Tue.
  • 11:00 - 14:00

   BELL+ kurs početnog engleskog sa Sofijom Simić

   18:00 - 20:00

   Radionica: Žena u sportu

  • 12.12.2018 Wed.
  • 18:30 - 20:00

   Konverzacijski klub sa Lanom Ranis

  • 13.12.2018 Thu.
  • 11:00 - 14:00

   BELL+ kurs početnog engleskog sa Sofijom Simić

   18:00 - 20:00

   Promocija knjige: "ANTIDRUŠTVENE MREŽE – Kako nas Fejsbuk razdvaja i podriva demokratiju"

   18:30 - 20:00

   SAT Klub prirpema sa Milicom Savin i Dajanom Vučaj

  • 14.12.2018 Fri.
  • 17:00 - 18:00

   Dečiji kutak

   18:00 - 20:00

   American Road Show sa Sofijom Simić

   18:30 - 20:00

   Omladinski klub

  • 17.12.2018 Mon.
  • 18:30 - 20:00

   Konverzacijski klub sa Ričardom Krajbom

  • 18.12.2018 Tue.
  • 11:00 - 14:00

   BELL+ kurs početnog engleskog sa Sofijom Simić

  • 19.12.2018 Wed.
  • 18:30 - 20:00

   Konverzacijski klub sa Nadom Likić

  • 20.12.2018 Thu.
  • 11:00 - 14:00

   BELL+ kurs početnog engleskog sa Sofijom Simić

   14:00 - 15:00

   Svet digitalne umetnosti sa Andrejem Tišmom

   18:30 - 20:00

   Pripreme za SAT ispit sa Milicom Savin i Dajanom Vučaj

  • 21.12.2018 Fri.
  • 17:00 - 18:00

   Dečiji kutak

   18:00 - 20:00

   American Road Show sa Sofijom Simić

   18:30 - 20:00

   Omladinski klub

  • 24.12.2018 Mon.
  • 18:30 - 20:00

   Konverzacijski klub sa Ričardom Krajbom

  • 25.12.2018 Tue.
  • 11:00 - 14:00

   BELL+ kurs početnog engleskog sa Sofijom Simić

  • 26.12.2018 Wed.
  • 18:30 - 01:00

   Konverzacijski klub

  • 27.12.2018 Thu.
  • 11:00 - 14:00

   BELL+ kurs početnog engleskog sa Sofijom Simić

   18:30 - 20:00

   Pripreme za SAT ispit sa Milicom Savin i Dajanom Vučaj

  • 28.12.2018 Fri.
  • 18:00 - 20:00

   American Road Show sa Sofijom Simić

  • 31.12.2018 Mon.
  • 09:00 - 12:00

   Radno vreme od 9h do 12h

Strane