English

Mesečni program

September 2017

      Printable version
  • 04.09.2017 Mon.
  • 18:30 - 20:00

   Konverzacijski klub

  • 05.09.2017 Tue.
  • 18:30 - 20:00

   Klub za mlade (10-14 godina)

  • 06.09.2017 Wed.
  • 10:00 - 14:00

   Usluga Analog 2 Digital

   18:30 - 20:00

   Konverzacijski klub sa Nadom Likić

   Tema: Anegdote sa letnjeg odmora

  • 07.09.2017 Thu.
  • 18:00 - 19:30

   Interaktivno predavanje PolitikUS sa Predragom Rajićem

  • 08.09.2017 Fri.
  • 17:00 - 18:00

   Dečji kutak

   18:30 - 20:00

   Konverzacija za mlade

  • 11.09.2017 Mon.
  • 18:30 - 20:00

   Konverzacijski klub

  • 12.09.2017 Tue.
  • 18:30 - 20:00

   Klub za mlade (10-14 godina)

  • 13.09.2017 Wed.
  • 10:00 - 14:00

   Usluga Analog 2 Digital

   18:30 - 20:00

   Konverzacijski klub sa Arbi Kej

   Tema: Fortune Cookie Day

  • 14.09.2017 Thu.
  • 13:00 - 14:00

   Svet digitalne umetnosti sa Andrejom Tišmom

   Tema: Video festival "Traverze 2017."

  • 15.09.2017 Fri.
  • 17:00 - 18:00

   Dečji kutak

   18:30 - 20:00

   Konverzacija za mlade

  • 18.09.2017 Mon.
  • 18:30 - 20:00

   Konverzacijski klub sa Lanom Ranisavljević

  • 19.09.2017 Tue.
  • 18:00 - 19:30

   Radionica "Centra za mame"

   Tema: Snaga majke, snaga žene

   18:30 - 01:00

   Klub za mlade (10-14 godina)

  • 20.09.2017 Wed.
  • 10:00 - 14:00

   Usluga Analog 2 Digital

   18:30 - 20:00

   Konverzacijski klub sa Mirom Plavšić

   Tema: Davanje i primanje poklona

  • 21.09.2017 Thu.
  • 18:00 - 19:30

   Interaktivno predavanje PolitikUS sa Predragom Rajićem

  • 22.09.2017 Fri.
  • 17:00 - 18:00

   Dečji kutak

   18:30 - 20:00

   Konverzacija za mlade

  • 25.09.2017 Mon.
  • 18:30 - 20:00

   Konverzacijski klub sa Lanom Ranisavljević

  • 26.09.2017 Tue.
  • 18:00 - 19:30

   Kurs poslovnih startapa sa Marijom Prokopić

   18:30 - 20:00

   Klub za mlade (10-14 godina)

  • 27.09.2017 Wed.
  • 10:00 - 14:00

   Usluga Analog 2 Digital

   18:30 - 20:00

   Konverzacijski klub sa Arbi Kej

   Tema: Dan turizma

  • 28.09.2017 Thu.
  • 13:00 - 14:00

   Svet digitalne umetnosti sa Andrejom Tišmom

   Tema: Video umetnost grupe "Overlap"

   18:00 - 19:30

   Kurs poslovnih startapa sa Marijom Prokopić

  • 29.09.2017 Fri.
  • 17:00 - 18:00

   Dečji kutak

   18:30 - 20:00

   Konverzacija za mlade

Strane