English

Mesečni program

November 2015

      Printable version
  • 02.11.2015 Mon.
  • 09:30 - 11:00

   Početni engleski za penzionere

   18:30 - 20:00

   Konverzacijski klub

   (moderator: Lana Ranisavljević)

   tema: Grad koji bih voleo/la da posetim

  • 03.11.2015 Tue.
  • 14:00 - 15:00

   Pripreme za TOEFL

  • 04.11.2015 Wed.
  • 09:30 - 11:00

   Početni engleski za penzionere

   18:30 - 20:00

   Konverzacijski klub 

   (moderator: Nada Likić)

   tema: Hajde da naučimo neke poslovice na engleskom. Ponesite sa sobom svesku i olovku da ih zapišete i zapamtite

  • 05.11.2015 Thu.
  • 16:00 - 18:00

   Dokumentarni film

   "War letters"

    

   18:00 - 20:00

   Prezentacija: Work and Travel USA 2016

  • 06.11.2015 Fri.
  • 00:00 - 00:00

   Otvoreno od 9-15.00 časova

  • 09.11.2015 Mon.
  • 09:30 - 11:00

   Početni engleski za penzionere

   18:30 - 20:00

   Konverzacijski klub

   (moderator: Lana Ranisavljević)

   tema: Šta biste učinili za okolinu kada bi dobili na lutriji?

  • 10.11.2015 Tue.
  • 14:00 - 15:00

   Pripreme za TOEFL

   15:00 - 17:00

   Vreme je za film

   "Dead Poets Society"

   17:00 - 19:00

   Književni ciklus sa Arby Kay

   ZATVORENA GRUPA

   18:00 - 20:00

   Predavanje

   Dr. Dragan Ivanov

  • 11.11.2015 Wed.
  • 00:00 - 00:00

   Ne radimo!

  • 12.11.2015 Thu.
  • 16:00 - 18:00

   Dokumentarni film

   "Harlem Renaissance"

   19:00 - 20:00

   Svet digitalne umetnosti

   with Andrej Tišma

  • 13.11.2015 Fri.
  • 17:00 - 18:00

   Dečiji kutak

   18:30 - 20:00

   Omladinski klub

  • 16.11.2015 Mon.
  • 09:30 - 11:00

   Početni engleski za penzionere

   18:30 - 20:00

   Konverzacijski klub

   (moderator: Lana Ranisavljević)

   tema: Šta mislite o obrazovnom sistemu u Americi?

  • 17.11.2015 Tue.
  • 14:00 - 15:00

   Pripreme za TOEFL

   15:00 - 17:00

   Vreme je za film

   17:00 - 19:00

   Književni ciklus sa Arby Kay

   ZATVORENA GRUPA

  • 18.11.2015 Wed.
  • 09:30 - 11:00

   Početni engleski za penzionere

   18:30 - 20:00

   Konverzacijski klub

   (moderator: Nada Likić)

   tema: Za koje stvari u životu ste zahvalni? A šta bi promenili da možete?

  • 19.11.2015 Thu.
  • 16:00 - 18:00

   Dokumentarni film

   "Craft in America"

  • 20.11.2015 Fri.
  • 17:00 - 18:00

   Dečiji kutak

   18:30 - 20:00

   Omladinski klub

  • 23.11.2015 Mon.
  • 09:30 - 11:00

   Početni engleski za penzionere

   18:30 - 20:00

   Konverzacijski klub

   (moderator: Lana Ranisavljević)

   tema: Dan Zahvalnosti je blizu! Na čemu ste vi zahvalni?

  • 24.11.2015 Tue.
  • 14:00 - 15:00

   Pripreme za TOEFL

   15:00 - 17:00

   Vreme je za film

   17:00 - 18:00

   Književni ciklus sa Arby Kay

    

  • 25.11.2015 Wed.
  • 09:30 - 11:00

   Početni engleski za penzionere

   18:30 - 20:00

   Konverzacijski klub

   (moderator: Arby Kay)

   tema: Umetnost poklanjanja

  • 26.11.2015 Thu.
  • 11:00 - 13:00

   La Leche League

   13:00 - 15:00

   Svet digitalne umetnosti

   with Andrej Tišma

   16:00 - 18:00

   Dokumentarni film

   "The Last Waltz"

  • 27.11.2015 Fri.
  • 17:00 - 18:00

   Dečiji kutak

   18:30 - 20:00

   Omladinski klub

  • 30.11.2015 Mon.
  • 09:30 - 11:00

   Početni engleski za penzionere

   18:30 - 20:00

   Konverzacijski klub

   (moderator: Lana Ranisavljević)

   tema: Slobodna

Strane