English

Mesečni program

April 2015

      Printable version
  • 01.04.2015 Wed.
  • 09:30 - 11:00

   Početni engleski za nezaposlene

   18:30 - 20:00

   Konverzacijski klub

   (moderator: Abry Kay)

   tema: Hrana na filmskom platnu

  • 02.04.2015 Thu.
  • 13:00 - 15:00

   Dokumentarni film

   "Amelia Earhart" biografija

   15:00 - 16:00

   Pripreme za TOEFL

   18:00 - 20:00

   Kurs poslovnog engleskog

   sa Draganom Gak

   ZATVORENA GRUPA

   18:30 - 20:00

   Projekcija filma & diskusija

   "Dula! Najbolji saveznik na porođaju"

   domaćini: Danijela & Jasmina, mati.rs

  • 03.04.2015 Fri.
  • 17:00 - 18:00

   Dečiji kutak

   18:00 - 20:00

   Učenje engleskog kroz poeziju Čarlsa Bukovskog

   sa Nadom Likić

   18:30 - 20:00

   Omladinski klub

  • 06.04.2015 Mon.
  • 18:00 - 20:00

   Effective Communication English

   Slobodan Milinović

   ZATVORENA GRUPA

   18:30 - 20:00

   Konverzacijski klub

   (moderator: Lana Ranisavljević)

   tema: Šta vas pokreće?

  • 07.04.2015 Tue.
  • 13:00 - 15:00

   Vreme je za film

   "The Matrix" with Keanu Reeves

   18:00 - 20:00

   Prezentacija

   "Grafički dizajn u SAD"

   with Michael Aguilar

   18:00 - 20:00

   Kurs

   Osnove preduzetništva- digitalizacija kao poslovna mogućnost

   ZATVORENA GRUPA

  • 08.04.2015 Wed.
  • 18:00 - 20:00

   Effective Communication English

   with Slobodan Milinović

   ZATVORENA GRUPA

   18:30 - 20:00

   Konverzacijski klub

   (moderator: Nada Likić)

   tema: Šta za vas predstavlja lepota? Koliko je izgled važan?

  • 09.04.2015 Thu.
  • 11:00 - 13:00

   Dokumentarni film

   "Annie Oakley"

   13:00 - 14:00

   Svet digitalne umetnosti

   with Andrej Tišma

   15:00 - 16:00

   Pripreme za TOEFL

   18:00 - 20:00

   Kurs
   Osnove preduzetništva- digitalizacija kao poslovna mogućnost
   ZATVORENA GRUPA

   18:30 - 20:00

   Promocija izdavačke kuće GAVRAN

  • 10.04.2015 Fri.
  • 00:00 - 00:00
  • 13.04.2015 Mon.
  • 00:00 - 00:00
  • 14.04.2015 Tue.
  • 13:00 - 15:00

   Vreme je za film

   "Thor" with Chris Hemsworth

   18:00 - 20:00

   Govornik iz SAD James Quirk

   18:00 - 20:00

   Kurs
   Osnove preduzetništva- digitalizacija kao poslovna mogućnost
   ZATVORENA GRUPA

  • 15.04.2015 Wed.
  • 18:00 - 20:00

   Effective Communication English

   with Slobodan Milinović

   ZATVORENA GRUPA

   18:00 - 20:00

   Prezentacija

   Sistem hraniteljstva u Americi – priča o putovanju jednog dečaka sa vijetnamskog broda kroz sistem hraniteljstva u SAD

   with Joseph Huynh

  • 16.04.2015 Thu.
  • 13:00 - 15:00

   Dokumentarni film

   "One Woman One Vote"

   15:00 - 16:00

   Pripreme za TOEFL

  • 17.04.2015 Fri.
  • 17:00 - 18:00

   Dečiji kutak

   18:00 - 20:00
   18:30 - 20:00

   Omladinski klub

  • 20.04.2015 Mon.
  • 18:00 - 20:00

   Effective Communication English

   with Slobodan Milinović

   ZATVORENA GRUPA

   18:30 - 20:00

   Konverzacijski klub

   (moderator: Lana Ranisavljević)

   tema: Kako podnosite sukobe?

  • 21.04.2015 Tue.
  • 13:00 - 15:00

   Vreme je za film

   "The Tourist" with Johnny Depp

   18:00 - 20:00

   Prezentacija

   "Grafički dizajn u SAD"

   with Michael Aguilar

   18:00 - 20:00

   Kurs
   Osnove preduzetništva- digitalizacija kao poslovna mogućnost
   ZATVORENA GRUPA

  • 22.04.2015 Wed.
  • 18:00 - 20:00

   Effective Communication English

   with Slobodan Milinović

   ZATVORENA GRUPA

   18:30 - 20:00

   Konverzacijski klub

   (moderator: Nada Likić)

   tema: Šta je stres? Da li se slažete sa poslovicom: Ono čto nas ne ubije, to nas ojača?

  • 23.04.2015 Thu.
  • 13:00 - 15:00

   Dokumentarni film

   "Isidora Duncan"

   15:00 - 16:00

   Pripreme za TOEFL

   18:00 - 20:00

   Kurs
   Osnove preduzetništva- digitalizacija kao poslovna mogućnost
   ZATVORENA GRUPA

   19:00 - 20:00

   Svet digitalne umetnosti

   with Andrej Tišma

  • 24.04.2015 Fri.
  • 17:00 - 18:00

   Dečiji kutak

   18:00 - 20:00

   Učenje engleskog kroz poeziju Čarlsa Bukovskog

   sa Nadom Likić

   18:30 - 20:00

   Omladinski klub

  • 27.04.2015 Mon.
  • 11:30 - 13:00

   Sastanak La Leche Lige

    

   18:30 - 20:00

   Konverzacijski klub

   (moderator: Lana Ranisavljević)

   tema: Slobodna tema

  • 28.04.2015 Tue.
  • 13:00 - 15:00

   Vreme je za film

   "The Avatar"- PRODUŽENA VERZIJA

   18:00 - 20:00

   Kurs
   Osnove preduzetništva- digitalizacija kao poslovna mogućnost
   ZATVORENA GRUPA

   18:00 - 20:00

   Prezentacija

   "Grafički dizajn u SAD"

   with Michael Aguilar

  • 29.04.2015 Wed.
  • 18:30 - 20:00

   Konverzacijski klub

   (moderator: Arby Kay)

   tema: Sav taj džez

  • 30.04.2015 Thu.
  • 13:00 - 15:00

   Dokumentarni film

   "Isidora Duncan"

   15:00 - 16:00

   Pripreme za TOEFL

   18:00 - 20:00

   Kurs
   Osnove preduzetništva- digitalizacija kao poslovna mogućnost
   ZATVORENA GRUPA

   18:30 - 20:00

   Klub knjige

   (moderator: Andrea Gomobš)

Strane