English

Mesečni program

November 2018

      Printable version
  • 01.11.2018 Thu.
  • 17:00 - 18:00

   Prezentacija Marsala Tomana "Minnesota in film and literature"

   17:00 - 18:30

   SHARE AMERICA- konverzacijski klub sa Dankom Petkovic

  • 02.11.2018 Fri.
  • 15:30 - 17:00

   BELL A1- engleski za pocetnike

   17:00 - 18:30

   BELL A2- engleski za pocetnike

  • 05.11.2018 Mon.
  • 17:00 - 18:30

   BELL A1- engleski za pocetnike

  • 06.11.2018 Tue.
  • 17:00 - 18:30

   BELL A2- engleski za pocetnike

  • 07.11.2018 Wed.
  • 12:00 - 13:30

   EFL-study group

   17:00 - 18:30

   Women Lead sa Bojanom Golubovic

  • 08.11.2018 Thu.
  • 17:00 - 18:30

   Share America- casovi konverzacije,moderator: Danka Petkovic

  • 09.11.2018 Fri.
  • 15:30 - 17:00

   BELL A1- engleski za pocetnike

   17:00 - 18:30

   BELL A2- engleski za pocetnike

  • 13.11.2018 Tue.
  • 17:00 - 18:30

   BELL A2- engleski za pocetnike

  • 14.11.2018 Wed.
  • 12:00 - 13:30

   EFL- study group

   17:00 - 18:30

   Women Lead sa Bojanom Golubovic

  • 15.11.2018 Thu.
  • 17:00 - 18:30

   Share America- casovi konverzacije,moderator: Danka Petkovic

  • 16.11.2018 Fri.
  • 15:30 - 17:00

   BELL A1- engleski za pocetnike

   17:00 - 18:30

   BELL A2- engleski za pocetnike

  • 19.11.2018 Mon.
  • 17:00 - 18:30

   BELL A1- engleski za pocetnike

  • 20.11.2018 Tue.
  • 17:00 - 18:30

   BELL A2- engleski za pocetnike

  • 21.11.2018 Wed.
  • 12:00 - 13:30

   EFL- study group

   17:00 - 18:30

   Women Lead sa Bojanom Golubovic

  • 22.11.2018 Thu.
  • 13:00 - 15:00

   Od vizualizacije do realizacije- radionica sa Natasom Burgic

   17:00 - 18:30

   Share America- casovi konverzacije,moderator: Danka Petkovic

  • 23.11.2018 Fri.
  • 15:30 - 17:00

   BELL A1- engleski za pocetnike

   17:00 - 18:30

   BELL A2- engleski za pocetnike

  • 26.11.2018 Mon.
  • 17:00 - 18:30

   BELL A1- engleski za pocetnike

  • 27.11.2018 Tue.
  • 17:00 - 18:30

   BELL A2- engleski za pocetnike

  • 28.11.2018 Wed.
  • 12:00 - 13:30

   EFL- study group

   17:00 - 18:30

   Women Lead sa Bojanom Golubovic

  • 29.11.2018 Thu.
  • 13:00 - 15:00

   Od vizualizacije do realizacije- radionica sa Natasom Burgic

   17:00 - 18:30

   Share America- casovi konverzacije,moderator: Danka Petkovic

  • 30.11.2018 Fri.
  • 15:30 - 17:00

   BELL A1- engleski za pocetnike

   17:00 - 18:30

   BELL A2- engleski za pocetnike

Strane

Dodatne strane